3. Trenčiansky kraj

(Vysvetlivky: A. = KRAJ, A.B. = OKRES, A.B.C. = OBEC, MESTSKÁ ČASŤ (Bratislava, Košice), VOJENSKÝ OBVOD, A.B.C.D. = MESTSKÁ/MIESTNA ČASŤ, (M) = MESTO)

3.1. Okres Bánovce nad Bebravou

3.1.1. BÁNOVCE NAD BEBRAVOU (M)

3.1.1.1. Bánovce nad Bebravou

3.1.1.2. Biskupice

3.1.1.3. Dolné Ozorovce

3.1.1.4. Horné Ozorovce

3.1.1.5. Malé Chlievany

3.1.2. Borčany

3.1.3. Brezolupy

3.1.3.1. Brezolupy

3.1.3.2. Jerichov

3.1.4. Cimenná

3.1.5. Čierna Lehota

3.1.6. Dežerice

3.1.6.1. Dežerice

3.1.6.2. Vlčkovo

3.1.7. Dolné Naštice

3.1.8. Dubnička

3.1.9. Dvorec

3.1.10. Haláčovce

3.1.11. Horné Naštice

3.1.12. Chudá Lehota

3.1.13. Krásna Ves

3.1.14. Kšinná

2.1.14.1. Kšinná

3.1.14.2. Rakovec

3.1.14.3. Závada pod Čiernym vrchom

3.1.15. Libichava

3.1.16. Ľutov

3.1.17. Malá Hradná

3.1.17.1. Kochnáč

3.1.17.2. Malá Hradná

3.1.18. Malé Hoste

3.1.19. Miezgovce

3.1.20. Nedašovce

3.1.21. Omastiná

3.1.22. Otrhánky

3.1.23. Pečeňany

3.1.24. Podlužany

3.1.25. Pochabany

3.1.26. Pravotice

3.1.27. Prusy

3.1.28. Ruskovce

3.1.29. Rybany

3.1.30. Slatina nad Bebravou

3.1.31. Slatinka nad Bebravou

3.1.32. Šípkov

3.1.33. Šišov

3.1.34. Timoradza

3.1.35. Trebichava

3.1.36. Uhrovec

3.1.36.1. Látkovce

3.1.36.2. Uhrovec

3.1.37. Uhrovské Podhradie

3.1.38. Veľké Držkovce

3.1.38.1. Čuklasovce

3.1.38.2. Dolné Držkovce

3.1.38.3. Horné Držkovce

3.1.39. Veľké Hoste

3.1.40. Veľké Chlievany

3.1.41. Vysočany

3.1.42. Zlatníky

3.1.43. Žitná-Radiša

3.1.43.1. Radiša

3.1.43.2. Žitná

3.2. Okres Ilava

3.2.1. Bohunice

3.2.2. Bolešov

3.2.3. Borčice

3.2.4. Červený Kameň

3.2.5. DUBNICA NAD VÁHOM (M)

3.2.5.1. Dubnica nad Váhom

3.2.5.2. Prejta

3.2.6. Dulov

3.2.7. Horná Poruba

3.2.8. ILAVA (M)

3.2.8.1. Ilava

3.2.8.2. Iliavka

3.2.8.3. Klobušice

3.2.9. Kameničany

3.2.10. Košeca

3.2.10.1. Košeca

3.2.10.2. Nozdrovice

3.2.11. Košecké Podhradie

3.2.11.1. Kopec

3.2.11.2. Malé Košecké Podhradie

3.2.11.3. Veľké Košecké Podhradie

3.2.12. Krivoklát

3.2.13. Ladce

3.2.13.1. Ladce

3.2.13.2. Tunežice

3.2.14. Mikušovce

3.2.15. NOVÁ DUBNICA (M)

3.2.15.1. Malý Kolačín

3.2.15.2. Nová Dubnica

3.2.15.3. Veľký Kolačín

3.2.16. Pruské

3.2.16.1. Podvažie

3.2.16.2. Pruské

3.2.16.3. Savčina

3.2.17. Sedmerovec

3.2.18. Slavnica

3.2.18.1. Podhorie

3.2.18.2. Slavnica

3.2.18.3. Tlstá Hora

3.2.19. Tuchyňa               

3.2.20. Vršatské Podhradie

3.2.21. Zliechov

3.2.21.1. Košecké Rovné

3.2.21.2. Zliechov

3.3. Okres Myjava

3.3.1. Brestovec

3.3.2. BREZOVÁ POD BRADLOM (M)

3.3.2.1. Brezová pod Bradlom

3.3.2.2. Hurbanova Dolina

3.3.3. Bukovec

3.3.4. Hrašné

3.3.4.1. Hodulov Vrch

3.3.4.2. Hrašné

3.3.5. Chvojnica

3.3.6. Jablonka

3.3.7. Kostolné

3.3.7.1. Babulicov Vrch

3.3.7.2. Kostolné

3.3.8. Košariská

3.3.8.1. Dolné Košariská

3.3.8.2. Horné Košariská

3.3.9. Krajné

3.3.9.1. Krajné

3.3.9.2. Luskovica

3.3.9.3. Matejovec

3.3.9.4. Podvrch

3.3.9.5. Zbehy

3.3.9.6. Žadovica

3.3.10. MYJAVA (M)

3.3.10.1. Myjava

3.3.10.2. Turá Lúka

3.3.11. Podkylava

3.3.12. Polianka

3.3.13. Poriadie

3.3.14. Priepasné

3.3.15. Rudník

3.3.16. Stará Myjava

3.3.17. Vrbovce

3.4. Okres Nové Mesto nad Váhom

3.4.1. Beckov

3.4.2. Bošáca

3.4.2.1. Bošáca

3.4.2.2. Zabudišová

3.4.3. Brunovce

3.4.4. Bzince pod Javorinou

3.4.4.1. Bzince pod Javorinou

3.4.4.2. Cetuna

3.4.4.3. Hrubá Strana

3.4.4.4. Hrušové

3.4.5. Čachtice

3.4.6. Častkovce

3.4.7. Dolné Srnie

3.4.8. Haluzice

3.4.9. Horná Streda

3.4.10. Hôrka nad Váhom

3.4.11. Hrádok

3.4.12. Hrachovište

3.4.13. Kálnica

3.4.14. Kočovce

3.4.14.1. Beckovská Vieska

3.4.14.2. Kočovce

3.4.14.3. Rakoľuby

3.4.15. Lubina

3.4.15.1. Hrnčiarové

3.4.15.2. Lubina

3.4.15.3. Miškech Dedinka

3.4.16. Lúka

3.4.17. Modrová

3.4.18. Modrovka

3.4.19. Moravské Lieskové

3.4.19.1. Brestové

3.4.19.2. Bučkovec

3.4.19.3. Moravské Lieskové

3.4.19.4. Šance

3.4.20. Nová Bošáca

3.4.21. Nová Lehota

3.4.22. Nová Ves nad Váhom

3.4.23. NOVÉ MESTO NAD VÁHOM (M)

3.4.24. Očkov

3.4.25. Pobedim

3.4.26. Podolie

3.4.27. Potvorice

3.4.28. Považany

3.4.28.1. Kríž nad Váhom

3.4.28.2. Mošovce

3.4.28.3. Vieska

3.4.29. Stará Lehota

3.4.30. STARÁ TURÁ (M)

3.4.30.1. Černochov Vrch

3.4.30.2. Jazviny

3.4.30.3. Paprad

3.4.30.4. Stará Turá

3.4.30.5. Súš

3.4.30.6. Topolecká

3.4.31.Trenčianske Bohuslavice

3.4.32. Vaďovce

3.4.33. Višňové

3.4.34. Zemianske Podhradie

3.5. Okres Partizánske

3.5.1. Bošany

3.5.1.1. Baštín

3.5.1.2. Bošany

3.5.2. Brodzany

3.5.3. Hradište

3.5.4. Chynorany

3.5.5. Ješkova Ves

3.5.6. Klátova Nová Ves

3.5.6.1. Janova Ves

3.5.6.2. Klátova Nová Ves

3.5.6.3. Sádok

3.5.7. Kolačno

3.5.8. Krásno

3.5.9. Livina

3.5.10. Livinské Opatovce

3.5.11. Malé Kršteňany

3.5.12. Malé Uherce

3.5.13. Nadlice

3.5.14. Nedanovce

3.5.15. Ostratice

3.5.15.1. Malé Ostratice

3.5.15.2. Veľké Ostratice

3.5.16. PARTIZÁNSKE (M)

3.5.16.1. Malé Bielice

3.5.16.2. Návojovce

3.5.16.3. Partizánske

3.5.16.4. Veľké Bielice

3.5.17. Pažiť

3.5.18. Skačany

3.5.19. Turčianky

3.5.20. Veľké Kršteňany

3.5.21. Veľké Uherce

3.5.22. Veľký Klíž

3.5.22.1. Klíž

3.5.22.2. Klížske Hradište

3.5.23. Žabokreky nad Nitrou

3.6. Okres Považská Bystrica

3.6.1. Bodiná

3.6.2. Brvnište

3.6.3. Čelkova Lehota

3.6.4. Dolná Mariková

3.6.4.1. Besné

3.6.4.2. Dolná Mariková

3.6.4.3. Hadoše

3.6.4.4. Kátlina

3.6.5. Dolný Lieskov

3.6.5.1. Dolný Lieskov

3.6.5.2. Tŕstie

3.6.6. Domaniža

3.6.6.1. Domaniža

3.6.6.2. Kardošova Vieska

3.6.7. Ďurďové

3.6.8. Hatné

3.6.9. Horná Mariková

3.6.9.1. Belejov

3.6.9.2. Hlboké

3.6.9.3. Modlatín

3.6.9.4. Pagaňov

3.6.9.5. Ráztoka

3.6.9.6. Rovné

3.6.9.7. Stolečné

3.6.9.8. Udička

3.6.9.9. Vlkov

3.6.9.10. Žrnové

3.6.10. Horný Lieskov

3.6.11. Jasenica

3.6.12. Klieština

3.6.13. Kostolec

3.6.14. Malé Lednice

3.6.15. Papradno

3.6.15.1. Papradno

3.6.15.2. Podjavorník

3.6.16. Plevník-Drienové

3.6.17. Počarová

3.6.18. Podskalie

3.6.19. POVAŽSKÁ BYSTRICA (M)

3.6.19.1. Dolný Moštenec

3.6.19.2. Horný Moštenec

3.6.19.3. Milochov

3.6.19.4. Orlové

3.6.19.5. Podmanín

3.6.19.6. Podvažie

3.6.19.7. Považská Bystrica

3.6.19.8. Považská Teplá

3.6.19.9. Považské Podhradie

3.6.19.10. Praznov

3.6.19.11. Šebešťanová

3.6.19.12. Vrtižer

3.6.19.13. Zemiansky Kvašov

3.6.20. Prečín

3.6.20.1. Prečín

3.6.20.2. Zemianska Závada

3.6.21. Pružina

3.6.21.1. Briestenné

3.6.21.2. Pružina

3.6.22. Sádočné

3.6.23. Slopná

3.6.24. Stupné

3.6.25. Sverepec

3.6.26. Udiča

3.6.26.1. Prosné

3.6.26.2. Udiča

3.6.26.3. Upohlav

3.6.27. Vrchteplá

3.6.28. Záskalie

3.7. Okres Prievidza

3.7.1. BOJNICE (M)

3.7.1.1. Bojnice

3.7.1.2. Bojnice-kúpele

3.7.1.3. Dubnica

3.7.1.4. Kúty

3.7.2. Bystričany

3.7.2.1. Bystričany

3.7.2.2. Chalmová

3.7.2.3. Vieska

3.7.3. Cigeľ

3.7.4. Čavoj

3.7.4.1. Biela Voda

3.7.4.2. Čavoj

3.7.5. Čereňany

3.7.5.1. Čereňany

3.7.5.2. Fančová

3.7.6. Diviacka Nová Ves

3.7.6.1. Diviacka Nová Ves

3.7.6.2. Vrbany

3.7.7. Diviaky nad Nitricou

3.7.7.1. Banky

3.7.7.2. Diviaky nad Nitricou

3.7.7.3. Ješkova Ves nad Nitricou

3.7.7.4. Mačov

3.7.7.5. Somorova Ves

3.7.8. Dlžín

3.7.9. Dolné Vestenice

3.7.10. HANDLOVÁ (M)

3.7.10.1. Handlová

3.7.10.2. Morovno

3.7.10.3. Nová Lehota

3.7.11. Horná Ves

3.7.11.1. Horná Ves

3.7.11.2. Rudica

3.7.12. Horné Vestenice

3.7.13. Chrenovec-Brusno

3.7.13.1. Brusno

3.7.13.2. Chrenovec

3.7.14. Chvojnica

3.7.15. Jalovec

3.7.16. Kamenec pod Vtáčnikom

3.7.17. Kanianka

3.7.18. Kľačno

3.7.19. Kocurany

3.7.20. Kostolná Ves

3.7.21. Koš

3.7.21.1. Koš

3.7.21.2. Šajby

3.7.22. Lazany

3.7.23. Lehota pod Vtáčnikom

3.7.23.1. Malá Lehota

3.7.23.2. Veľká Lehota

3.7.24 Liešťany

3.7.24.1. Dobročná

3.7.24.2. Liešťany

3.7.24.3. Lomnica

3.7.25. Lipník

3.7.26. Malá Čausa

3.7.27. Malinová

3.7.28. Nedožery-Brezany

3.7.28.1. Brezany

3.7.28.2. Nedožery

3.7.29. Nevidzany

3.7.30. Nitrianske Pravno

3.7.30.1. Nitrianske Pravno

3.7.30.2. Solka

3.7.30.3. Vyšehradné

3.7.31. Nitrianske Rudno

3.7.32. Nitrianske Sučany

3.7.33. Nitrica

3.7.33.1. Dvorníky nad Nitricou

3.7.33.2. Račice

3.7.34. NOVÁKY (M)

3.7.34.1. Horné Lelovce

3.7.34.2. Laskár

3.7.34.3. Nováky

3.7.35. Opatovce nad Nitrou

3.7.36. Oslany

3.7.36.1. Ľubianka

3.7.36.2. Oslany

3.7.37. Podhradie

3.7.38. Poluvsie

3.7.39. Poruba

3.7.40. Pravenec

3.7.41. PRIEVIDZA (M)

3.7.41.1. Prievidza I Staré Mesto

3.7.41.2. Prievidza II Píly

3.7.41.3. Prievidza III Necpaly

3.7.41.4. Prievidza IV Kopanice

3.7.41.5. Prievidza V Štvrte

3.7.42. Radobica

3.7.42.1. Banská

3.7.42.2. Cerová

3.7.42.3. Radobica

3.7.42.4. Štiefleje

3.7.43. Ráztočno

3.7.43.1. Ráztočno

3.7.43.2. Remeta

3.7.44. Rudnianska Lehota

3.7.45. Sebedražie

3.7.46. Seč

3.7.47. Šútovce

3.7.48. Temeš

3.7.49. Tužina

3.7.50. Valaská Belá

3.7.50.1. Gápel

3.7.50.2. Matušíková

3.7.50.3. Stanáková

3.7.50.4. Studenec

3.7.50.5. Škrípov

3.7.50.6. Valaská Belá

3.7.51. Veľká Čausa

3.7.52. Zemianske Kostoľany

3.7.52.1. Dolné Lelovce

3.7.52.2. Zemianske Kostoľany

3.8. Okres Púchov

3.8.1. Beluša

3.8.1.1. Beluša

3.8.1.2. Hloža

3.8.1.3. Podhorie

3.8.2. Dohňany

3.8.2.1. Dohňany

3.8.2.2. Mostište

3.8.2.3. Zbora

3.8.3. Dolná Breznica

3.8.4. Dolné Kočkovce

3.8.5. Horná Breznica

3.8.6. Horovce

3.8.7. Kvašov

3.8.7.1. Kvašov

3.8.7.2. Močiare

3.8.8. Lazy pod Makytou

3.8.8.1. Dubková

3.8.8.2. Lazy pod Makytou

3.8.9. Lednica

3.8.10. Lednické Rovne

3.8.10.1. Horenická Hôrka

3.8.10.2. Lednické Rovne

3.8.10.3. Medné

3.8.11. Lúky

3.8.12. Lysá pod Makytou

3.8.12.1. Dešná

3.8.12.2. Lysá pod Makytou

3.8.12.3. Strelenka

3.8.13. Mestečko

3.8.14. Mojtín

3.8.15. Nimnica

3.8.16. PÚCHOV (M)

3.8.16.1. Horné Kočkovce

3.8.16.2. Hoštiná

3.8.16.3. Hrabovka

3.8.16.4. Ihrište

3.8.16.5. Nosice

3.8.16.6. Púchov

3.8.16.7. Vieska-Bezdedov

3.8.17. Streženice

3.8.18. Visolaje

3.8.19. Vydrná

3.8.19.1. Dolinky

3.8.19.2. Vydrná

3.8.20. Záriečie

3.8.21. Zubák

3.9. Okres Trenčín

3.9.1. Adamovské Kochanovce

3.9.1.1. Adamovce

3.9.1.2. Kochanovce

3.9.1.3. Malé Bierovce

3.9.2. Bobot

3.9.2.1. Bobot

3.9.2.2. Bobotská Lehota

3.9.3. Dolná Poruba

3.9.4. Dolná Súča

3.9.4.1. Dolná Súča

3.9.4.2. Polníky

3.9.4.3. Repákovci

3.9.5. Drietoma

3.9.6. Dubodiel

3.9.7. Horná Súča

3.9.7.1. Dolná Závrská

3.9.7.2. Dúbrava

3.9.7.3. Horná Súča

3.9.7.4. Horná Závrská

3.9.7.5. Krásny Dub

3.9.7.6. Trnávka

3.9.7.7. Vlčí Vrch

3.9.8. Horňany

3.9.9. Horné Srnie

3.9.10. Hrabovka

3.9.11. Chocholná-Velčice

3.9.11.1. Chocholná

3.9.11.2. Kykula

3.9.11.3. Velčice

3.9.12. Ivanovce

3.9.13. Kostolná-Záriečie

3.9.14. Krivosúd-Bodovka

3.9.15. Melčice-Lieskové

3.9.15.1. Melčice

3.9.15.2. Zemianske Lieskové

3.9.16. Mníchova Lehota

3.9.17. Motešice

3.9.17.1. Dolné Motešice

3.9.17.2. Horné Motešice

3.9.17.3. Peťovka

3.9.18. NEMŠOVÁ (M)

3.9.18.1. Kľúčové

3.9.18.2. Ľuborča

3.9.18.3. Nemšová

3.9.18.4. Trenčianska Závada

3.9.19. Neporadza

3.9.19.1. Bošianska Neporadza

3.9.19.2. Rožňová Neporadza

3.9.20. Omšenie

3.9.21. Opatovce

3.9.22. Petrova Lehota

3.9.23. Selec

3.9.24. Skalka nad Váhom

3.9.24.1. Skala

3.9.24.2. Skalská Nová Ves

3.9.24.3. Újazd

3.9.25. Soblahov

3.9.26. Svinná

3.9.27. Štvrtok

3.9.28. Trenčianska Teplá

3.9.28.1. Dobrá

3.9.28.2. Trenčianska Teplá

3.9.29. Trenčianska Turná

3.9.29.1. Hámre

3.9.29.2. Trenčianska Turná

3.9.30. Trenčianske Jastrabie

3.9.31. Trenčianske Mitice

3.9.31.1. Kostolné Mitice

3.9.31.2. Rožňové Mitice

3.9.31.3. Zemianske Mitice

3.9.32. Trenčianske Stankovce

3.9.32.1. Malé Stankovce

3.9.32.2. Rozvadze

3.9.32.3. Sedličná

3.9.32.4. Veľké Stankovce

3.9.33. TRENČIANSKE TEPLICE (M)

3.9.34. TRENČÍN (M)

3.9.34.1. Biskupice

3.9.34.2. Istebník

3.9.34.3. Kubrá

3.9.34.4. Kubrica

3.9.34.5. Opatová

3.9.34.6. Orechové

3.9.34.7. Trenčín

3.9.34.8. Záblatie

3.9.34.9. Zlatovce

3.9.35. Veľká Hradná

3.9.36. Veľké Bierovce

3.9.37. Zamarovce