Vysočany

Poloha

Obec leží pri juhozápadnej hranici okresu na rozhraní Podunajskej pahorkatiny a Strážovských vrchov. Leží juhozápadne od okresného mesta Bánovce nad Bebravou.

Najvyšší bod: Široká (329,8m).

Najnižší bod: Hladina rieky Hydina pri výtoku z katastra obce (200m).

História obce

Obec sa spomína v roku 1232 ako villa Vyssian (ďalšie názvy: 1337 Wisschen, 1345 Wyschen, 1349 Wyschan, 1405 Wyssaczan, 1444 Wysozan, 1598 Wisoczan, 1773 Wisocžany). Obec vlastnili zemianske rodiny Tarnóciovcov a Nozdrovických, neskôr Vysočániovcov a Brogyániovcov (prvým písomne doloženým členom rodiny je Vincent), neskôr budínska kapitula, koncom feudalizmu viacero zemianskych rodín. Koncom 70.rokov 17.storočia bola obec vypálená Turkami. V roku 1598 mala obec 13 domov, v roku 1784 mala 31 domov, 41 rodín a 191 obyvateľov, v roku 1828 mala 16 domov a 202 obyvateľov, v roku 1869 mala 143 obyvateľov, v roku 1880 mala 136 obyvateľov, v roku 1890 mala 164 obyvateľov, v roku 1900 mala 177 obyvateľov, v roku 1910 mala 183 obyvateľov, v roku 1921 mala 225 obyvateľov, v roku 1930 mala 242 obyvateľov, v roku 1940 mala 246 obyvateľov, v roku 1948 mala 255 obyvateľov, v roku 1961 mala 188 obyvateľov, v roku 1970 mala 289 obyvateľov a v roku 2016 mala 112 obyvateľov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, najmä ovocinárstvom a vinohradníctvom. V 20.storočí časť obyvateľstva pracovala v priemyselných závodoch v Bánovciach nad Bebravou, Prievidzi a Partizánskom. Súčasťou obce je pôvodne samostatná obec Čaltice. Prvýkrát sa spomína v roku 1349 ako Csalka (ďalšie názvy: 1470 Chalczycz, 1482 Chalthycz, 1598 Chalticz). Patrila zemianskej rodine Čaltických. V roku 1598 mala 4 domy, v roku 1720 mala majer, v roku 1784 mala 4 domy a 14 rodín a v roku 1828 mala 2 domy a 33 obyvateľov.

História osídlenia územia

V roku 1972 bola v dvore poľnohospodárskeho družstva narušená sídlisková vrstva z 9.storočia a žiarový hrob.

Zaujímavosti v obci a okolí 

Kaštieľ.

Kostol svätého Martina biskupa z Tours.

Príkostolný cintorín.

Vodná nádrž Brezolupy.