Veľké Chlievany

Poloha

Obec leží v juhozápadnej časti okresu, juhozápadne od okresného mesta, na Podunajskej pahorkatine, na brehoch rieky Inovec.

Najvyšší bod: Bezmenná kóta (280,4m) v lokalite Prieložky v severozápadnej časti katastra obce.

Najnižší bod: Hladina rieky Inovec pri výtoku z katastra obce (199m).

História obce

Obec sa prvýkrát písomne spomína v roku 1276 ako Hleulan (ďalšie názvy : 1323 Maior villa Holewna, 1398 Helwen, 1439 Nag Helwen, 1472 Chliewen, 1501 Chlewan, 1773 Welke Hlevany, 1786 Welke Chlewani, 1864 Nagy Helvenyi, 1919 Veľké CHlievany). Patrila do vlastníctva Zoborského opátstva, neskôr hradu Trenčín. Po roku 1321 sa časť katastra dostáva do rúk cirkevných inštitúcií, menšiu časť vlastnili drobní zemania zo susedných obcí. V roku 1598 mala 24 domov, v roku 1720 mala 9 daňovníkov, v roku 1784 mala 30 domov, 40 rodín a 245 obyvateľov, v roku 1828 mala 37 domov a 335 obyvateľov, v roku 1869 mala obec 311 obyvateľov, v roku 1880 mala 331 obyvateľov, v roku 1890 mala 324 obyvateľov, v roku 1900 mala 349 obyvateľov, v roku 1910 mala 366 obyvateľov, v roku 1921 mala 370 obyvateľov, v roku 1930 mala 394 obyvateľov, v roku 1940 mala 434 obyvateľov, v roku 1948 mala 433 obyvateľov, v roku 1961 mala 464 obyvateľov a v roku 1970 mala 434 obyvateľov. V roku 1711 zasiahla obec epidémia cholery a v roku 1787 požiar. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. V 20.storočí časť obyvateľstva pracovala v priemyselných podnikoch v Topoľčanoch, Bánovciach nad Bebravou, Partizánskom, Novákoch a Prievidzi.

História osídlenia územia

Územie obce bolo osídlené už v 9.-10.storočí.

Zaujímavosti v obci a okolí

Kostol svätej Kataríny Alexandrijskej.