Kostol svätej Kataríny Alexandrijskej vo Veľkých Chlievanoch

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne gotický rímskokatolícky Kostol svätej Kataríny Alexandrijskej bol postavený v 15.storočí. Renesančne upravený bol v roku 1636. Barokovo prestavaný bol v rokoch 1712-1715. Vtedy bola okolo kostola vybudovaná murovaná ohrada. Klasicistická prestavba prebehla v roku 1824. V roku 1957 bola prestavaná veža a bol znovu zaklenutý. Opravy prebehli aj v rokoch 1981-1982, kedy boli odstránené statické nedostatky klenby a v roku 1989, kedy bola opravená fasáda kostola. V roku 2014 bola opravená strecha. Počas tejto opravy boli na fasáde kostola odkryté fragmenty maľby zo 17.storočia. V období reformácie patril až do roku 1685 evanjelickej cirkvi. Je to jednoloďová jednovežová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom a polygonálnym záverom presbytéria. Priečelie kostola je ukončené štítom s lomeným oblúkom. Múry lode kostola sú zosilnené opornými piliermi, okná majú v hornej časti lomené oblúky. V roku 1714 mali v kostole iba hlavný oltár s obrazom Ukrižovania, neskôr bol nahradený obrazom Najsvätejšej Trojice. Po roku 1718 v kostole pribudli dva bočné oltáre po oboch stranách hlavného oltára. Boli to oltáre apoštolov svätého Petra a Pavla a svätého Františka a svätej Kláry. V roku 1802 pristavili dva ďalšie bočné oltáre. Jeden zdobila soška Madony s dieťaťom, v druhom bol umiestnený obraz umierajúceho svätého Jozefa a sochy rodičov Panny Márie, svätej Kataríny, svätej Barbory a svätého Jána Nepomuckého. V súčasnosti je v kostole hlavný oltár z roku 1936, ktorému dominujú sochy Božského Srdca Ježišovho, svätej Terézie z Lisieux, svätého Františka a dvoch anjelov. Oltár nechal zhotoviť farár Jozef Turczyn z Novák. Súčasťou kostola je krypta. V roku 1957 bola pôvodná gotická veža nahradená štíhlou hranolovou vežou zastrešenou ihlanovou strechou s plechovou krytinou. Ukončená je makovicou a krížom. Pod strechou má veža biele kruhy na hodiny, ktoré tam ale osadené nie sú. v rovnakom roku bol vytvorený aj priestor pre nový chórus a organ. Pôvodný chórus bol drevený, mal päťregistrový organ zhotovený v roku 1806 Jurajom Pažickým z Rajca. V roku 2017 prebehol architektonicko-historický a umelecko-historický výskum. Farský kostol sa nachádza pri cintoríne na juhozápadnom okraji obce Veľké Chlievany.