Kostol svätého Ondreja, apoštola v Timoradzi

Národná kultúrna pamiatka z roku 1963. Pôvodne románsky filiálny kostol svätého Ondreja, apoštola z 2.polovice 13.storočia potvrdzuje skoršiu existenciu obce. V roku 1501 bol prestavaný, v roku 1556 opravený. Prestavovaný bol v 14.storočí, v 15.-16.storočí, v 16.-2.polovici 17.storočia, v 2.polovici 17.-1.polovici 18.storočia. Románska stavba s obdĺžnikovým pôdorysom a polkruhovým záverom bola barokovo prestavaná. Jednoloďová jednovežová stavba stojí v strede obce. Fragmenty gotických malieb, gotická svätenička a ľudový oltár.

Leave a Reply