Príkostolný cintorín vo Vysočanoch

Pamiatkový objekt NKP Kostol a príkostolný cintorín vyhlásený v roku 2016. Zaniknutý stredoveký príkostolný cintorín zo 14.storočia. Upravovaný bol na prelome 18. a 19.storočia. Má nepravidelný pôdorys. Nachádza sa okolo rímskokatolíckeho Kostola svätého Martina biskupa z Tours, ktorý stojí v strede obce Vysočany.