Príkostolný cintorín vo Vysočanoch

Pamiatkový objekt NKP Kostol a príkostolný cintorín vyhlásený v roku 2016. Zaniknutý stredoveký príkostolný cintorín zo 14.storočia. Upravovaný bol na prelome 18. a 19.storočia. Má nepravidelný pôdorys. Nachádza sa okolo rímsko-katolíckeho kostola svätého Martina biskupa z Tours.

Leave a Reply