Pamätný cintorín na Jankovom vŕšku v Uhrovci

Pamiatkový objekt NKP Pamätné miesto s pomníkom vyhlásený v roku 1963. Symbolický pamätný cintorín s pomníkom a mohylou partizánom upáleným počas SNP sa nachádza v lokalite Jankov vŕšok. Vybudovaný bol v roku 1951. Upravovaný bol v roku 1956. Autormi sú J. Pospíšil a A. Slatinský.

Leave a Reply