Pamätný cintorín na Jankovom vŕšku v Uhrovci

Pamiatkový objekt NKP Pamätné miesto s pomníkom vyhlásený v roku 1963. Symbolický pamätný cintorín sa nachádza pri pamätníku SNP na Jankovom vŕšku. Vybudovaný bol v roku 1951. Upravovaný bol v roku 1956. Autormi sú akademický sochár Jozef Pospíšil a Ing. arch. Artúr Szalatnai-Slatinský. Cintorín je tvorený dvoma udržiavanými oddelenými hromadnými hrobmi, v ktorých sú pochovaní partizáni a organizátori SNP. V prvom hrobe sú pochovaní štyria partizáni: vojak Jozef Veselý z Čiech a ruskí vojaci Michal Kaširin, Michal Charlan a Jozef Vlasčenko. V druhom hrobe sú pochovaní traja partizáni: vojak Ondrej Čmelka z Omšenia, parašutista poručík Štefan Dudášik z Brezy na Orave a poručík Edita Katzová-Hanzelová (29.8.1920-26.9.1944) z Trenčína, ktorá padla na neznámom mieste.