Budova sklárne v Uhrovci

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1986. Dnes o skle z Uhrovca vie len málokto, a to aj z dôvodu, že produkciu presťahovali v roku 1914 do obce Lednické Rovne. V 19.storočí na území panstva Uhrovec vznikli dve sklárne. Prvá bola postavená v rokoch 1836-1838 v osade Karolintál, dnes v katastri obce Žitná-Radiša. Tú si od grófa Zay v roku 1836 prenajal sklársky podnikateľ Ružička zo západnej Moravy. Druhou bola skláreň postavená v roku 1874. Prestavovaná bola v 2.polovici 20.storočia. Je to klasicistická stavba s obdĺžnikovým pôdorysom, dvojtraktovou dispozíciou, je dvojpodlažná s podpivničením. Preslávila sa produkciou skla a sklených výrobkov. Rodina Zay priestory sklárne prenajala viedenskej firme Schreiber a synovci. Postupne sa v nej zriadila nová brusiareň, dielňa na rytie skla, litografická tlačiareň a oddelenie leptania skla kyselinou. Jej technickú pokrokovosť vo vtedajšom zriadení dosvedčuje aj skutočnosť, že v nej boli osadené dve moderné pece vykurované plynom. Vyrábali sa tu rozličné druhy úžitkového skla pre domácnosť, krištáľové sklo, osvetľovacie telesá a tienidlá, servisné sklo, neskôr sa začala špecializovať na výrobu sklených tabúľ, krčmárskeho skla a fľaštičiek na lieky. Pred 1.svetovou vojnou sa však skláreň s celým osadenstvom presťahovala do obce Lednické Rovne. Solitérna stavba stojí v strede obce Uhrovec na ulici Štefánikova 1.