Socha svätého Jána Nepomuckého v Šišove pri dome č.118

Národná kultúrna pamiatka Socha na podstavci vyhlásená v roku 2018. Neskorobarokové dielo zo 70.rokov 18.storočia. Nachádza sa v lokalite Horný Riadok pred domom č.118 severozápadným smerom. Tvoria ho viaceré pamiatkové objekty:

Podstavec. Hruškovitý podstavec so štvorcovým pôdorysom pod sochou svätého Jána Nepomuckého.

Socha. Prícestná socha svätého Jána Nepomuckého.

Leave a Reply