Socha svätého Jána Nepomuckého pri dome č.p. 118 v Šišove

Národná kultúrna pamiatka Socha na podstavci vyhlásená v roku 2018. Neskorobarokové dielo zo 70.rokov 18.storočia. Nachádza sa v Šišove v lokalite Horný Riadok neďaleko potoka Lúštek pred domom č.118 (Godálov dom) severovýchodným smerom od centra obce. Tvoria ho viaceré pamiatkové objekty:

Podstavec. Hruškovitý podstavec so štvorcovým pôdorysom pod sochou svätého Jána Nepomuckého.

Socha. Prícestná socha svätého Jána Nepomuckého.