Košecké Podhradie

Poloha

Obec leží v Strážovských vrchoch na brehoch Podhradského potoka, ktorý vytvoril Podhradskú dolinu.

Najvyšší bod: Suchá hora (986,0m).

Najnižší bod: Hladina Podhradského potoka pri výtoku z katastra obce (290m).

História obce

Obec vznikla zlúčením Kopca a Veľkého Košeckého Podhradia v roku 1968. V roku 1975 sa pričlenilo Malé Košecké Podhradie.

História osídlenia územia

Mladú (mladšiu) bronzovú dobu (1.200 p. n.l. – 1.000 p. n.l.) dokumentuje archeologický nález bronzovej ihlice s dvojkónickou hlavicou a bronzová sekerka s tulajkou.

Na území časti Veľké Košecké Podhradie bolo objavené výšinné sídlisko zo starej železnej doby (haštatská doba) z obdobia 700 p. n.l. – 400 p. n.l.

Grafitové črepy nájdené na území obce naznačujú, že už v 1.storočí p. n.l. tu bolo menšie sídlisko púchovskej kultúry.

Miestne časti

Kopec

Obec sa prvýkrát spomína v roku 1397 ako Kopech (ďalšie názvy: 1473-1808 Kopecz, 1920 Kopec). Patrila panstvu Košeca. V roku 1598 mala obec mlyn a 12 domov, v roku 1720 mala mlyn, v roku 1784 mala 24 domov, v roku 1828 mala 25 domov a 255 obyvateľov, v roku 1869 mala 188 obyvateľov, v roku 1880 mala 184 obyvateľov, v roku 1890 mala 233 obyvateľov, v roku 1900 mala 256 obyvateľov, v roku 1910 mala 242 obyvateľov, v roku 1921 mala 249 obyvateľov, v roku 1930 mala 261 obyvateľov, v roku 1940 mala 268 obyvateľov, v roku 1948 mala 244 obyvateľov, v roku 1961 mala 290 obyvateľov a v roku 1970 mala 253 obyvateľov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. V obci sa nachádzali močidlá, kde sa močilo konope. Začiatkom januára tu Nemci zastrelili 4 partizánov. V 20.storočí väčšina obyvateľov pracovala v priemyselných závodoch na okolí. K pričleneniu obce Kopec k Veľkému Košeckému Podhradiu prišlo v roku 1968.

Malé Košecké Podhradie

Obec sa prvýkrát spomína v roku 1312 ako Kosycz (ďalšie názvy: 1330 castrum Kassa, 1364 Kaza, 1397 utraque Waralya, 1447 Kossatecz, 1467 ultraque Podhradie, 1496 Kys Podradye, 1773 Kossecké Podhragye, 1786 Koscha-Podhragy, 1892-1902 Kaszakispodhrágy, 1920 Malé Košecké Podhradie). Obec vznikla pri hrade, doloženom v roku 1312, kedy sa spomína tunajší kastelán a územie patriace hradu. Samotná obec je doložená v roku 1397. Patrila panstvu Košeca. V roku 1598 mala spolu s Veľkým Košeckým Podhradím 47 domov, v roku 1784 mala 67 domov, v roku 1828 mala 45 domov, v roku 1869 mala 446 obyvateľov, v roku 1880 mala 424 obyvateľov, v roku 1890 mala 402 obyvateľov, v roku 1900 mala 388 obyvateľov, v roku 1910 mala 411 obyvateľov, v roku 1921 mala 401 obyvateľov, v roku 1930 mala 467 obyvateľov, v roku 1940 mala 533 obyvateľov, v roku 1940 mala 531 obyvateľov, v roku 1961 mala 679 obyvateľov a v roku 1970 mala 636 obyvateľov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. Začiatkom 20.storočia časť obyvateľov odchádzala na sezónne poľnohospodárske práce. V 20.storočí väčšina obyvateľov pracovala v priemyselných podnikoch v Dubnici nad Váhom, Ilave a Košeci. Malé Košecké Podhradie bolo k Veľkému Košeckému Podhradiu pričlenené v roku 1975, čím vznikla obec Košecké Podhradie.

Veľké Košecké Podhradie

Obec sa prvýkrát spomína v roku 1397 ako utraque Waralya (ďalšie názvy: 1467 utraque Podhradie, 1496 Nagh Podradye, 1518 Podhradye, 1877-1882 Nagypodrágy, 1892-1902 Kazsanagypodrágy, 1920 Veľké Košecké Podhradie). Patrila panstvu Košeca. V roku 1598 mala spolu s Malým Košeckým Podhradím 47 domov, v roku 1784 mala 77 domov, v roku 1828 mala 113 domov, v roku 1869 mala 646 obyvateľov, v roku 1880 mala 531 obyvateľov, v roku 1890 mala 534 obyvateľov, v roku 1900 mala 525 obyvateľov, v roku 1910 mala 501 obyvateľov, v roku 1921 mala 497 obyvateľov, v roku 1930 mala 551 obyvateľov, v roku 1940 mala 595 obyvateľov, v roku 1948 mala 531 obyvateľov, v roku 1961 mala 697 obyvateľov a v roku 1970 mala 738 obyvateľov. Začiatkom 20.storočia sa obyvatelia okrem poľného a lesného hospodárstva zaoberali tkaním konopného plátna a výrobou korýt. Bola tu veľká parná píla. V 20.storočí väčšina obyvateľov pracovala v závodoch v Dubnici nad Váhom, Ilave a Košeci. V roku 1968 bola k Veľkému Košeckému Podhradiu pričlenená obec Kopec.

Zaujímavosti v obci a okolí 

Hrad Košeca.

Podhradská dolina.

Jaskyňa Malá na Vápeči.

NPR Vápeč.

ÚEV: Strážovské vrchy (SKUEV0256), Strážovské vrchy (SKUEV1256).

VCHÚ: CHKO Strážovské vrchy, CHVÚ Strážovské vrchy.

Vrchy a sedlá: Sokol (651,2m), Vápeč (955,5m).

Z osady Háj k chatám v Iliavke.

Turistické chodníky KST: 0801a, 2423a, 5583, 8583, 8587.