Malé Hoste

Poloha

Obec leží v juhozápadnej časti okresu, na rozhraní Podunajskej pahorkatiny a Považského Inovca. Leží na brehoch rieky Livina.

Najvyšší bod: Žrebíky (356,0m).

Najnižší bod: Hladina rieky Livina pri výtoku z katastra obce (243m).

História obce

V 10.storočí bola oblasť obce osídľovaná cudzincami, kupcami a remeselníkmi (tzv. hosťami), pretože sa tu nachádzalo zlato a železná ruda. Odtiaľ je pravdepodobne i názov obce Hoste. Od roku 1245 bola Suchá dolina, ako sa nazýva dolina kam obec patrí, majetkom bána Bečendu z rodu slovanských veľmožov Hont-Poznanovcov. V roku 1329 ju získal kráľ Karol Robert z Anjou a pripojil ju k panstvu Topoľčany. Z toho istého roku je i prvá písomná zmienka o obci, kedy sa spomína ako Wendegy (ďalšie názvy: 1390 Kyswendegy, 1773 Male Hostye, 1920 Malé Hostie, 1927 Malé Hoste). Od roku 1389 mala obec viacero majiteľov, medzi inými rodinu zo Sečian, hustiov, M. Orsága, Ladislava z Lučenca a ich potomkov, Forgáčovcov, Beréniovcov, Traunovcov a Erdédiovcov. Počas tureckých vpádov bola obec spustošená. V roku 1390 sa spomínajú i povrchové bane Montanae) na zlato v oblasti Harvanec medzi  Zlatníkmi a Malými Hosťami. Od 16.storočia patrila hradnému panstvu Topoľčany. Od 17.storočia patrili panstvu Tovarníky. V roku 1835 kúpil panstvo bankár Stummer. V roku 1828 mala obec 48 domov, v roku 1869 mala 336 obyvateľov, v roku 1880 mala 328 obyvateľov, v roku 1890 mala 331 obyvateľov, v roku 1900 mala 340 obyvateľov, v roku 1910 mala 435 obyvateľov, v roku 1921 mala 484 obyvateľov, v roku 1930 mala 538 obyvateľov, v roku 1940 mala 553 obyvateľov, v roku 1948 mala 384 obyvateľov, v roku 1961 mala 607 obyvateľov a v roku 1970 mala 595 obyvateľov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, pestovali obilie, strukoviny, repu a neskôr aj zemiaky, chovali kone, voly, kravy, kozy, ovce aj hydinu. Vynikali ako kolári, vyrábali drevené náradie, sušili ovocie. Pri potoku stál v obci mlyn. V 20.storočí značná časť obyvateľov pracovala v priemyselných podnikoch na okolí, časť v Českej republike.

História osídlenia územia

Osídlenie oblasti už v starej kamennej dobe (paleolit) z obdobia približne 100.000 p. n.l.

Archeologické nálezy osídlenia z veľkomoravského obdobia (833-907).

Slovanské hradisko na vrchu Brište.

Zaujímavosti v obci a okolí

Božia muka svätej Anny.

Kostol svätého Martina biskupa z Tours.

Základy románskeho kostola.

Cyklotrasy: 2101.