Kostol svätého Martina biskupa z Tours v obci Malé Hoste

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2015. Prvý kostol bol postavený na hradisku Brišťo. Bol to románsky drevený kostol, ktorý viackrát vyhorel. Zostali z neho základy. Barokový rímsko-katolícky farský kostol svätého Martina biskupa z Tours bol postavený v rokoch 1781-1783 s renesančným zvonom z roku 1651. Je v ňom novoklasicistický organ, ktorý vyhotovil majster Samuel Wagner okolo roku 1858. Kostol bol opravovaný v rokoch 1919-1930, 1940, 1970 a 1973. Priestory kostola sú zaklenuté pruskou klenbou, fasády sú členené lizenovým orámovaním. Jednoloďová jednovežová stavba  s obdĺžnikovým pôdorysom s rovným záverom.

Leave a Reply