Kostol svätého Martina biskupa z Tours v Malých Hostiach

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2015. Prvý kostol v obci bol postavený v lokalite Brište, na ktorej stálo v minulosti hradisko. Zostali z neho iba základy. Súčasný rímskokatolícky barokový farský Kostol svätého Martina biskupa z Tours bol postavený v rokoch 1781-1783. Opravovaný bol v rokoch 1919-1930, 1940, 1970 a 1973. Priestory kostola sú zaklenuté pruskými klenbami, fasády sú členené lizénovým orámovaním. Je to jednoloďová jednovežová stavba s vstavanou vežou, obdĺžnikovým pôdorysom a polkruhovým oltárnym uzáverom. V zadnej časti lode je nový murovaný organový chór. Je v ňom novoklasicistický organ s päťdielnou skriňou, ktorý vyhotovil majster Samuel Wagner okolo roku 1858. Hlavný oltár svätého Martina a bočné oltáre svätého Kríža a Panny Márie sú z konca 19.storočia. Vo veži sa nachádza renesančný zvon z roku 1651. Kostol sa nachádza v areáli cintorína v juhovýchodnej časti obce Malé Hoste.