Kostol narodenia Panny Márie v obci Otrhánky

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne románsky rímsko-katolícky kostol narodenia Panny Márie. Stavba v chotári Tábor nesie znaky sakrálnej architektúry 10.storočia. Ide o stavbu panského emporového kostola. Podľa názorov niektorých odborníkov patrí medzi najstaršie kostoly na území Slovenska. Postavený bol v 12.storočí. V 1.polovici 15.storočia bola predĺžená loď, čiastočne bol upravený v gotickom a renesančnom štýle začiatkom 16.storočia, pred rokom 1714 bol zbarokizovaný a v 2.polovici 18.storočia bola románska apsida nahradená barokovou. V roku 1834 bol kostol prestavaný v klasicistickom duchu. Je to pôvodne románska jednopriestorová, jednoloďová, jednopodlažná stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s podkovovým záverom. Stavitelia najväčšiu pozornosť venovali priečeliu, najmä reliéfnej výzdobe portálu s akcentom na tympanón. Dvere zo 16.storočia sú drevené s kovovou ozdobou. Na hlavnom oltári stojí gotická soška Madony z 15.storočia. Kostol tvorí krajinnú dominantu na najvyššom mieste v obci.

Leave a Reply