Otrhánky

Poloha

Obec leží v centrálnej časti okresu na Podunajskej pahorkatine. Leží na brehoch riečky Haláčovka.

Najvyšší bod: Bezmenná kóta v lokalite Prostredné dlhé na severozápadnej hranici katastra obce (266m).

Najnižší bod: Hladina riečky Haláčovka pri výtoku z katastra obce (204m).

História obce

Prvá nepriama písomná zmienka o obci je z roku 1193. Vtedy sa delil zrejme pôvodne veľmi veľký chotár obce Ostratice, presnejšie majetkový komplex šľachticov z Ostratíc, z územia ktorého sa neskôr vyčlenil i chotár Otrhánok, nazývaných kedysi aj Horné Ostratice. Je síce zvláštne, že dve obce s rovnaklým názvom sú vzdialené pomerne veľmi ďaleko od seba a ich chotáre nesusedia, ale pravdepodobne to súvisí s dosídlením obce pri kostole obyvateľmi z Ostratíc. Pôvodne teda bola poddanskou obcou zemanov z Ostratíc, v ktorých chotári vznikla. Samotná obec Otrhánky sa spomína v roku 1598 ako Otrhane Ztrece (ďalšie názvy: 1720 Rongyos Stricze, 1773 Otrhané Ostraticze, 1880 Otrhánky). Obec patrila viacerým poddanským rodinám. V roku 1598 mala obec 21 zemanských domov, v roku 1784 mala 22 domov, v roku 1828 mala 16 domov, v roku 1869 mala 134 obyvateľov, v roku 1880 mala 112 obyvateľov, v roku 1890 mala 110 obyvateľov, v roku 1900 mala 159 obyvateľov, v roku 1910 mala 204 obyvateľov, v roku 1921 mala 242 obyvateľov, v roku 1930 mala 245 obyvateľov, v roku 1940 mala 274 obyvateľov a v roku 1948 mala 290 obyvateľov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. V roku 1960 bola obec pripojená k obci Haláčovce, neskôr, v roku 1991 sa opäť osamostatnila.

História osídlenia územia

Zaujímavosti v obci a okolí 

Kostol narodenia Panny Márie.