Pečeňany

Poloha

Obec leží v južnej časti okresu na Podunajskej pahorkatine, na brehoch riečky Haláčovka.

Najvyšší bod: Bezmenná kóta v lokalite Dubce na severozápadnej hranici katastra obce (244m).

Najnižší bod: Hladina riečky Haláčovka pri výtoku z katastra obce (189m).

História

Prvýkrát sa obec písomne spomína v roku 1323 ako terra Besenyev, Bezenew (ďalšie názvy: 1416 Pechenyz, 1598 Peczenied, 1773 Pecženany, 1786 Pečenani, 1920 Pečeňany). Obec sa vyvinula z osady príslušníkov maďarského kmeňa Pečenehov, ktorí v 11.-13.storočí vykonávali strážnu službu na hraniciach Uhorského štátu. V roku 1470 patrila Jurajovi Pečeňadskému, neskôr panstvu Trenčín. V roku 1598 mala obec 17 domov, v roku 1784 mala 38 domov, v roku 1828 mala 34 domov, v roku 1869 mala 368 obyvateľov, v roku 1880 mala 402 obyvateľov, v roku 1890 mala 443 obyvateľov, v roku 1990 mala 503 obyvateľov, v roku 1910 mala 543 obyvateľov, v roku 1921 mala 568 obyvateľov, v roku 1930 mala 608 obyvateľov, v roku 1940 mala 689 obyvateľov, v roku 1948 mala 645 obyvateľov, v roku 1961 mala 679 obyvateľov a v roku 1970 mala 666 obyvateľov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. V 20.storočí časť obyvateľov pracovala v priemyselných podnikoch v Bánovciach nad Bebravou.

História osídlenia územia

Zaujímavosti v obci a okolí