Evanjelický kostol v Podlužanoch

Evanjelický kostol v Podlužanoch

Patronát nad evanjelickou cirkvou mala v obci rodina Zay už v období reformácie od roku 1569. Jednu z budov na svojom panstve prispôsobili na modlitebňu. V roku 1811 sa modlitebňou stala panská sýpka. Evanjelický kostol bol tiež zásluhou tejto rodiny postavený v roku 1827. Bol to pôvodne klasicistický kostol bez veže. Vežu pristavali a fasádu upravili v pseudorománskom slohu v roku 1935. Veža je predstavaná hranolová so štvorcovým pôdorysom. Vyrastá z trojosového portikusa, stĺpovej predsiene pred hlavným vchodom. V jej dolnej časti je vchod do kostola, nad vchodom je osadená mramorová doska s hlavnými údajmi o histórii kostola. Nasledujú dve polkruhové okná umiestnené nad sebou. V hornej časti veže sú na každej strane dve zvukové okná. Veža je zastrešená ihlanovou strechou. Vo veži sú od roku 1935 osadené tri zvony. Fasády kostola sú členené lizénovým rámovaním a polkruhovo ukončenými oknami. Ide o sieňový priestor s rovným stropom a polkruhovým oltárnym uzáverom. Na fasádach je pseudorománsky oblúčikovitý vlys. Prestavby kostola prebehli v rokoch 1921, 1949, 1956, 1971-1972 a 2005. Pôvodný oltár bol z roku 1891, v roku 1956 bol postavený nový oltár, v ktorom je umiestnený obraz Vzkriesenia Jairovej dcéry od maliara A. Muskalayho z Trenčína. V inventári kostola je kalich z roku 1807. Evanjelický kostol stojí takmer v strede obce Podlužany pri hlavnej ceste.