Kostol svätého Imricha v Podlužanoch

Kostol svätého Imricha v Podlužanoch

Barokový rímskokatolícky Kostol svätého Imricha bol postavený začiatkom 18.storočia. Podľa niektorých zdrojov išlo pôvodne o kaplnku postavenú rodinou Zay z Uhrovca, s oltárom z roku 1480. Kaplnka bola prestavaná na kostol až niekedy po roku 1860, pretože v tom roku bola pri kaplnke ešte drevená zvonica s dvoma zvonmi. Fasáda kostola bola upravená neskôr. Je to jednoloďová stavba s polkruhovým záverom presbytéria, pristavanou sakristiou a predstavanou vežou. Presbytérium je zaklenuté valenou klenbou s lunetami, loď pruskou klenbou, ktorá dosadá na vtiahnuté piliere. Fasády lode sú zdobené nárožnými lizénami. Na štítovom priečelí kostola stojí veža so štvorcovým pôdorysom, ktorá je krytá ihlanovou strechou pokrytou plechovou krytinou. Strechu ukončuje makovica a zdobený kovový kríž. V dolnej časti veže je vchod do kostola. Objekt má polkruhovo ukončené okná so šambránami. Hlavný oltár svätého Imricha je z 20.storočia a je to tirolská práca. Zvonček pri sakristii je barokový a pochádza z čias výstavby kostola. Zvon vo veži je z roku 1728. Pôvodný neskorogotický oltár z kaplnky je hodnotná umelecká pamiatka stredoslovenskej proveniencie. V súčasnosti zreštaurovaný je v zbierkach Trenčianskeho múzea. Kostol stojí takmer v strede obce Podlužany pri hlavnej ceste.