Kríž severne od obce Podlužany

Kríž severne od obce Podlužany

Žulový kríž so sochou ukrižovaného Ježiša Krista a malým reliéfom jeho tváre. Je na ňom nápis: „Ku cti a sláve Božej dala postaviť rodina Mikušová z Bukoviny v roku 1948. Obnovený bol v roku 2001“. Kríž je chránený kovovým oplotením medzi mohutnými žulovými stĺpikmi. Pri kríži sú osadené dve lavičky k oddychu a okolo neho je vysadených niekoľko tují. Kríž stojí pri hlavnej ceste severne od obce Podlužany.