Omastiná

Poloha

Obec leží vo východnej časti okresu v Strážovských vrchoch v dolinke, ktorú vytvorila riečka Omastiná.

Najvyšší bod: Severný svah vrchu Rokoš (1.009,9m) v nadmorskej výške 978m.

Najnižší bod: Hladina riečky Omastiná pri výtoku z katastra obce (308m).

História obce

Obec je písomne doložená z roku 1389 ako Lehota (ďalšie názvy: 1481 Lyhotka, 1483 Mazna Lehota, 1485 Omazchyna Lhota, 1598 Omastina Lehota, 1808 Omastina). Patrila panstvu Uhrovec. V roku 1598 mala obec 11 domov, v roku 1720 majer, v roku 1784 mala 35 domov, v roku 1828 mala 27 domov, v roku 1869 mala 267 obyvateľov, v roku 1880 mala 261 obyvateľov, v roku 1890 mala 271 obyvateľov, v roku 1900 mala 280 obyvateľov, v roku 1910 mala 337 obyvateľov, v roku 1921 mala 380 obyvateľov, v roku 1930 mala 389 obyvateľov, v roku 1940 mala 428 obyvateľov, v roku 1948 mala 257 obyvateľov, v roku 1961 mala 337 obyvateľov a v roku 1970 mala 264 obyvateľov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. Pracoval tu vodný mlyn s gátrom z konca 18.storočia, ktorý zanikol v roku 1959. V 19.storočí pracovali v obci 3 vápenky. Obyvatelia počas SNP podporovali partizánske jednotky, preto Nemci 25.11.1944 obec obsadili, vypálili 9 domov, zavraždili 14 obyvateľov a 42 obyvateľov odviedli do väzenia. V 20.storočí časť obyvateľov pracovala v Uhrovci a v Bánovciach nad Bebravou.

História osídlenia územia

Osídlenie už v mladej kamennej dobe (neolit) z obdobia 5.700 p. n.l. – 4.400 p. n.l. a medenej dobe (eneolit) z obdobia 4.400 p. n.l. – 2.300 p. n.l. V jaskyni Vlčí dol bolo z eneolitu odkryté sídlisko badenskej kultúry (kultúra s kanelovou keramikou).

Sídliskové nálezy z okruhu lužickej kultúry z mladej bronzovej doby (mladšia doba bronzová) z obdobia 1.200 p. n.l. – 1.000 p. n.l. v lokalite na Podkamienovej a inde.

Slovanské sídlisko z 10.-12.storočia.

Zaujímavosti v obci a okolí 

Jaskyne: Vlčia diera (Vlčí dol), Žernovská jaskyňa.

MCHÚ: NPR Rokoš, PP Žernovská jaskyňa.

Rokoš (SKUEV0128).

CHVÚ Strážovské vrchy.

Košútova skala (840,5m).

Turistické chodníky KST: 0708, 8137.