8137 (Z Omastinej do Nitrianskeho Rudna)

Orientačné miesta: Omastiná, chata (bus, 330m) – Žernová, horáreň – Sedlo Rázdelie (730m) – Kaňová (380m) – Nitrianske Rudno (314m).

Dĺžka: 8,2km.

Čas prechodu: 3 hodiny 15 minút.

Prevýšenie: Stúpanie 518m/klesanie 537m.

Farba: Žltá.

Priebeh a zaujímavosti chodníka: Chodník začína v centre Omastinej. Pokračuje miernym stúpaním obcou severovýchodným smerom, prechádza cez lokalitu Žernová, kde sa stáča na východ, vchádza do lesa a stúpa lesnou cestou a lesným chodníkom až na hlavný hrebeň Nitrických vrchov do sedla Rázdelie. Tu sa zľava pripája červený chodník (0708) z chaty Homôlka a spolu pokračujú pod Košútovu skalu (840,5m). Červený chodník (0708) pokračuje doprava na vrch Rokoš (1.009,9m) a ďalej do Uhrovca. Žltý pokračuje doľava a už iba klesá do Nitrianskeho Rudna, kde končí.