Nedašovce

Poloha

Obec leží pri južnej hranici okresu na Podunajskej pahorkatine na brehoch rieky Hydina.

Najvyšší bod: Bezmenná kóta (334,0m) v severovýchodnej časti katastra obce.

Najnižší bod: Hladina riečky Hydina pri výtoku z katastra obce (192m).

História obce

Obec sa prvýkrát spomína v roku 1232 ako Nadasz. V listine, ktorú vydal kráľ Ondrej II. Sa píše, že osadu Levlech (Lelovce- dnešná mestská časť Novák) daroval pánovi Meridichovi. Osada Lelovce vtedy patrila nitrianskemu biskupovi Jacobovi, ktorému kráľ na výmenu daroval zem podobnej výmery zvanú Nadasz. Ďalšie názvy: 1773 Nedassowcze. Od roku 1241 do roku 1668 bolo územie obce okupované Tatármi a Turkami. V určitom období obec aj zanikla, alebo patrila pod Vysočany. Bola tiež majetkom Nitrianskeho hradu. Neskôr obec vlastnili jezuiti z Trnavy (1753) , po nich Nitrianska kapitula (1773) a neskôr budínsky seminár. V rokoch 1710-1715 postihla obec morová epidémia. V roku 1801 patrila obec pravdepodobne pánovi Pinterovi, ktorý bol asi správcom majera kaštieľa vo Vysočanoch. V roku 1720 mala obec 14 domácností a vinice, v roku 1785 mala 208 obyvateľov, v roku 1787 mala 35 domov, v roku 1828 mala 36 domov, v roku 1869 mala 262 obyvateľov, v roku 1880 mala 278 obyvateľov, v roku 1890 mala 351 obyvateľov, v roku 1900 mala 399 obyvateľov, v roku 1910 mala 429 obyvateľov, v roku 1921 mala 448 obyvateľov, v roku 1930 mala 494 obyvateľov, v roku 1940 mala 636 obyvateľov, v roku 1948 mala 619 obyvateľov, v roku 1961 mala 722 obyvateľov a v roku 1970 mala 602 obyvateľov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. Koncom 19.storočia, spomína sa v roku 1868, tu prosperovala baňa na mramor. V 20.storočí časť obyvateľov pracovala v priemyselných podnikoch v Partizánskom, Bánovciach nad Bebravou a Prievidzi.

História osídlenia územia

V lokalite Lúka pri bani sa našiel kamenný sekeromlat z medenej doby (eneolit) z obdobia 4.400 p. n.l. – 2.300 p. n.l.

Zaujímavosti v obci a okolí

Nedašovský rybník.