Kostol svätého Kozmu a Damiána v Kšinnej

Národná kultúrna pamiatka Kostol a príkostolný cintorín vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Kostol. Rímsko-katolícky Kostol svätého Kozmu a Damiána. Neskororománska stavba pravdepodobne z obdobia konca 12.storočia až 1.polovice 13.storočia (1230-1250) stojí na návrší uprostred bývalého hradiska, obklopená pohrebiskom s náhrobnými kameňmi. Kostol pravdepodobne postavili benediktíni z opátstva v Ludaniciach pri Topoľčanoch. Kostol s predĺženou polkruhovou apsidou, severnou sakristiou pristavanou začiatkom 14.storočia (po roku 1320) a drevenou vežičkou na západnej strane. V apside a v lodi kostola sa zachovali fresky z obdobia gotiky. Na severnej strane svätyne je v blízkosti víťazného oblúka maľba s výjavom svätého Mikuláša z 2.polovice 13.storočia. Na južnej fasáde lode kostola je veľkorozmerná maľba svätého Krištofa od neznámeho vandrujúceho talianskeho majstra z gotiky z 2.polovice 14.storočia. Románska kazateľnica a gotická krstiteľnica. Prestavovaný bol okolo roku 1420, v rokoch 1439-1450, okolo roku 1550 a v 1.polovici 17.storočia, upravovaný v 1.tretine 20.storočia. V roku 1948 kostol poškodil požiar. Prízemná jednoloďová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom a polkruhovým záverom.

Príkostolný cintorín.

Leave a Reply