Kostol svätého Gála, opáta v Borčanoch

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Filiálny rímsko-katolícky Kostol svätého Gála, opáta. Pôvodne ranogotický kostol z konca 13.storočia. Prestavaný bol v rokoch 1780, 1850, v 70.rokoch 20.storočia a po roku 2002. Zostala zachovaná hmota celej kostolnej veže murovanej z kostolného kameňa. Klasicistická stavba s obdĺžnikovým pôdorysom a rovným záverom, jednoloďová, jednovežová. Kostol stojí v strede juhozápadnej časti obce.

Leave a Reply