Príkostolný cintorín v Kšinnej

Pamiatkový objekt NKP Kostol a príkostolný cintorín vyhlásený v roku 2016. Zaniknutý románsky príkostolný cintorín z obdobia 1230-1250. Nachádza sa okolo rímsko-katolíckeho kostola svätého Kozmu a Damiána na kopci nad obcou.

Leave a Reply