2101 (Okruh Duchonka)

Orientačné miesta: Duchonka, železnica (285m) – Kulháň (320m) – Kulháň, rázcestie (334m) Prašice – Trojička, rázcestie – Jacovce (križ. cyklotrás) – Tesáre (200m) – Záhrada, rázcestie (395m) – Závada (križ. cyklotrás) – Brody – Prašice, rázcestník pri salaši – Duchonka, železnica (285m).

Dĺžka: 36,2km.

Prevýšenie: 435/435m.

Náročnosť: Sport (MTB trasy).

Povrch: Asfalt, spevnená cesta.

Priebeh a zaujímavosti cyklotrasy: Regionálna modrá cyklotrasa tvorí okruh. Vytvára prepojenia Považského Inovca s obcami v podhorí. Začína v lokalite Duchonka, železnica. Pokračuje po spevnenej ceste severným smerom do lokality Kulháň, na rázcestí sa stáča na juhovýchod a okolo vodnej nádrže Nemečky pokračuje do obce Nemečky. Z nej stále južným smerom prechádza cez Prašice, stáča sa východným smerom do obce Tvrdomestice a opäť južným smerom pokračuje do obce Jacovce. Na jej severnom okraji pokračuje na západ do obce Tesáre, stáča sa severným smerom, prechádza okolo vodnej nádrže Tesáre a pokračuje po lesnej ceste. Na rázcestí v lokalite Záhrada, rázcestie sa stáča na severovýchod, prechádza na spevnenú cestu a cez obec Závada a lokalitu Brody sa vracia na svoj začiatok, čím vytvára okruh.