Dulov

Poloha

Obec leží na nive Váhu v Považskom podolí v podhorí Bielych Karpát.

Najvyšší bod: Východný svah vrchu Čížové (459,4m) v nadmorskej výške 415m.

Najnižší bod: Hladina rieky Lednica pri výtoku z katastra obce (245m).

História obce

Prvýkrát sa obec písomne spomína v roku 1259 pri ohraničení chotára ako Dulow (ďalšie názvy: 1349 Dulou, 1354 Dulo, 1598 Dulow, 1927 Dulov). Bola zemianskou dedinou. Od začiatku ju vlastnili viaceré zemianske rodiny: Dulovskovci, Horóciovci, Kamenickovci, Zabláthyovci a Velčickovci. V roku 1598 mala obec 8 zemianskych domov, v roku 1784 mala 83 obyvateľov a 16 domov, v roku 1828 mala 11 domov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. Začiatkom 20.storočia bolo v obci niekoľko tkáčov a košikárov. V 20.storočí väčšina obyvateľov pracovala v priemyselných podnikoch na okolí. Dnešná obec vznikla v polovici 19.storočia spojením Dulova a Novej Vsi (pred pripojením mala názov Dúlowá Nowá Wes). Prvá písomná zmienka o Novej Vsi je z roku 1388, kedy sa spomína ako Wyfalu (ďalšie názvy: 1498 Wyffalw, 1773 Nowa Wesz, 1828 Újfalu, Nowa Wes). Vznikla v chotári obce Dulov. Prvými majiteľmi boli zemania Dulovskovci, neskôr viaceré zemianske rody: Slopňanskovci, Zamarovskovci, Tuchyňskovci. Zaujímavé je, že Nová Ves bola v minulosti väčšia ako Dulov. V roku 1598 mala obec 27 domov, v roku 1784 mala 290 obyvateľov a 46 domov a v roku 1828 mala 53 domov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. Vzniknutá obec Dulov v roku 1869 mala 431 obyvateľov, v roku 1880 mala 450 obyvateľov, v roku 1890 mala 463 obyvateľov, v roku 1900 mala 551 obyvateľov, v roku 1910 mala 554 obyvateľov, v roku 1921 mala 518 obyvateľov, v roku 1930 mala 570 obyvateľov, v roku 1940 mala 628 obyvateľov, v roku 1948 mala 672 obyvateľov, v roku 1961 mala 827 obyvateľov, v roku 1970 mala 1.034 obyvateľov, v roku 1989 mala 982 obyvateľov, v roku 1990 mala 949 obyvateľov, v roku 1991 mala 925 obyvateľov, v roku 1992 mala 913 obyvateľov, v roku 1993 mala 923 obyvateľov, v roku 1994 mala 917 obyvateľov, v roku 1995 mala 911 obyvateľov, v roku 1996 mala 900 obyvateľov, v roku 1997 mala 920 obyvateľov, v roku 1998 mala 919 obyvateľov, v roku 1999 mala 918 obyvateľov, v roku 2000 mala 916 obyvateľov, v roku 2001 mala 914 obyvateľov, v roku 2002 mala 919 obyvateľov, v roku 2003 mala 914 obyvateľov, v roku 2004 mala 923 obyvateľov, v roku 2005 mala 913 obyvateľov, v roku 2006 mala 918 obyvateľov, v roku 2007 mala 915 obyvateľov, v roku 2008 mala 922 obyvateľov, v roku 2009 mala 915 obyvateľov, v roku 2010 mala 926 obyvateľov, v roku 2011 mala 936 obyvateľov, v roku 2012 mala 930 obyvateľov, v roku 2013 mala 931 obyvateľov, v roku 2014 mala 924 obyvateľov, v roku 2015 mala 920 obyvateľov, v roku 2016 mala 921 obyvateľov, v roku 2017 mala 917 obyvateľov, v roku 2018 mala 915 obyvateľov a v roku 2019 mala 923 obyvateľov.

História osídlenia

Zaujímavosti v obci a okolí 

Kaplnka Panny Márie.

Kostol Sedembolestnej Panny Márie.

Zvonica z roku 1942.

Rybníky v lokalite Sigôtka.

Cyklotrasa: 002.