Rybníky v lokalite Sigôtka v Dulove

Rybníky v lokalite Sigôtka v Dulove

Dva rybníky s celkovou rozlohou približne 10ha. Každý rybník je veľký približne 5ha. Vznikli začiatkom 90.rokov 20.storočia po ťažbe štrku pre výstavbu diaľnice. V ich blízkosti bola vytvorená rekreačno-športová zóna. Rybníky sa stali vyhľadávaným miestom pre športový rybolov. O ich prevádzku a zarybňovanie sa stará urbárske spoločenstvo. Západne od nich sa v ich blízkosti nachádzajú ešte dve malé vodné plochy. Rybníky sa nachádzajú v lokalite Sigôtka v južnej časti katastra obce Dulov.