Zvonica z roku 1942 v Dulove

Zvonica z roku 1942 v Dulove

Mladšia zvonica v obci bola postavená v rokoch 1941-1942. Je to murovaná dvojpodlažná stavba so štvorcovým pôdorysom a ihlanovou strechou s plechovou krytinou. Vo vrchole strechy je umiestnený kríž. Zvonica má na poschodí štyri oblúkové okná. Vstup do zvonice bol chránený kovovými oblúkovými presklenými dverami. V roku 2015 prebehla rekonštrukcia zavlhnutého muriva a výmena dverí. Vonkajšie murivo bolo do výšky 2m obložené kameňom. Zvonica sa nachádza na križovatke viacerých ulíc v obci Dulov.