Zvonica v Prejte – Dubnica nad Váhom

Zvonica v Prejte – Dubnica nad Váhom

Jednoduchá vežová poschodová stavba so štvorcovým pôdorysom, štyrmi zvukovými oknami, ihlanovou strechou a prízemnou prístavbou so sedlovou strechou. Po tom čo sa v roku 1543 stal majiteľom vtedajšej obce Prejta rod Ostrožičovcov, dal v obci postaviť zvonicu. Boli to traja bratia z najmladšej generácie Ostrožičovcov: Mikuláš, Pavol a Matej. Pôvodná zvonica postavená v roku 1647 bola drevená. Murovaná bola postavená pravdepodobne až v 19.storočí. Nachádza sa v nej pôvodný zvon zo 17.storočia, ktorý je najstarším zvonom v širokom okolí, pretože zvony v Beluši a Ilave boli zničené požiarom a zvony v Lieskovci a v Dubnici nad Váhom boli zrekvirované počas 1.svetovej vojny. Zvon bol odliaty a dovezený až z Viedne. Je na ňom nápis: „In honorem Sacrosanctae et individuae Trinitatis curarunt Nicolaus Paulus, Mathias Ostrosith de Chiletinz anno 1647 – Löw in Vien“ (Na počesť najsvätejšej a nedeliteľnej trojice zadovážili Mikuláš, Pavol a Matej Ostrožič z Giletinca v roku 1647 – Odliate vo Viedni). Zvonica sa nachádza v Dubnici nad Váhom, miestnej časti Prejta v juhovýchodnom rohu cintorína v severovýchodnej časti obce.