Šípkov

Poloha

Obec leží v severozápadnej časti okresu v Strážovských vrchoch, na brehoch rieky Bebrava.

Najvyšší bod: Trtavka (836,8m).

Najnižší bod: Hladina Bebravy pri výtoku z katastra obce (305m).

História obce

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1295 kedy sa spomína ako Sonko (ďalšie názvy: 1389 Zybkow, 1481 Sypko, 1598 Sipko, 1773 Sipkow, 1786 Schipkow). Patrila panstvu Uhrovec. V roku 1598 mala obec mlyn a 23 domov, v roku 1784 mala 38 domov, v roku 1828 mala 37 domov, v roku 1869 mala 524 obyvateľov, v roku 1880 mala 506 obyvateľov, v roku 1890 mala 587 obyvateľov, v roku 1900 mala 662 obyvateľov, v roku 1910 mala 861 obyvateľov, v roku 1921 mala 896 obyvateľov, v roku 1930 mala 738 obyvateľov, v roku 1940 mala 669 obyvateľov, v roku 1948 mala 491 obyvateľov, v roku 1961 mala 559 obyvateľov a v roku 1970 mala 445 obyvateľov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. V roku 1905 celá obec vyhorela. Začiatkom 20.storočia sa obyvatelia zaoberali poľnohospodárstvom, drevorubačstvom, pasienkarstvom a ovocinárstvom, odchádzali na sezónne poľnohospodárske práce a mnohí sa vysťahovali. Počas SNP obyvatelia podporovali partizánske jednotky, dňa 7.11.1944 obec obsadili príslušníci jednotky Edelweiss a zavraždili 23 obyvateľov. V 20.storočí časť obyvateľstva pracovala v priemyselných podnikoch v Bánovciach nad Bebravou, Prievidzi a Slatinke nad Bebravou.

História osídlenia územia

Územie obce bolo osídlené už v mladej (mladšej) bronzovej dobe v období 1.200 p. n.l. – 1.000 p. n.l. Ďalšie osídlenie v starej železnej dobe (halštatská doba) z obdobia 700 p. n.l. – 400 p. n.l. Z týchto období tu bolo odkryté halštatské hradisko a sídlisko ľudu lužickej kultúry.

Zaujímavosti v obci a okolí 

Kostol povýšenia Svätého kríža.

Kríže: Drevený pred obcou, Kamenný pred obcou, Pred domom č.p. 168, Pred domom č.p. 175, Pred domom č.p. 219.

Pamätníky, pomníky a pamätné miesta: Obetiam vojen, Obetiam SNP, Lupenice.

ÚEV: Baské (SKUEV0274), Kňaží stôl (SKUEV0275).

CHVÚ Strážovské vrchy.

Náučný chodník Slatinským krasom.

Turistické chodníky KST: 2423b.