Pamätník obetiam vojen v Šípkove

Pamätník obetiam vojen v Šípkove

Pamätník je venovaný obetiam svetových vojen. Po stranách sú uvedené mená padlých v roku 1918 v 1.svetovej vojne. Na čelnej strane je nápis: „Padli za vlasť v národ. povstaniu v r. 1944“ a pod nápisom je uvedených 28 mien obetí padlých v 2.svetovej vojne. Na sokli pomníka je reliéf ležiaceho vojaka z 1.svetovej vojny. Na pomníku je v pravom dolnom rohu uvedené meno Krúpa, čo je pravdepodobne jeho autor. Pamätník sa nachádza v juhozápadnej časti obce Šípkov pri hlavnej ceste v oplotenom areáli spolu s krížom.