Kamenný kríž pred obcou Šípkov

Kamenný kríž pred obcou Šípkov

Kamenný kríž s výklenkom, v ktorom je umiestnená socha Panny Márie. Nad ním je socha ukrižovaného Ježiša Krista. Pod výklenkom je nápis: „Ku cti a sláve Božej dal postaviť Jozef Dvorský a jeho manželka roku 1932“. Kríž stojí v tieni mohutnej lipy a je chránený kovovým oplotením. Nachádza sa juhozápadne od obce Šípkov na pravej strane prístupovej cesty.