Park pri kaštieli v Šišove

Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ a park vyhlásený v roku 1977. Prírodno-krajinársky park s historickou zeleňou vznikol okolo roku 1870. Ľudovo je miestnymi nazývaný „panská záhrada“ a je v ňom aj veľa cudzokrajných listnatých a ihličnatých stromov a kríkov (platany, gaštany, tuje, cyprusy a iné). Z domácich drevín sú v ňom zastúpené takmer všetky druhy stromov a kríkov, ktoré tu plnia okrasnú funkciu. Z listnatých stromov sú to rôzne druhy líp, javorov a vŕb, ale aj brezy, jasene, hraby, agáty, kaliny a z kríkov orgovány, štedrece, forsýthie a podobne.  Prevažujú však ihličnaté stromy (smrek, jedľa, smrekovec, tis a iné), ktorými sú vysadené celé aleje popri chodníkoch. V parku sú aj voľné lúčne priestranstvá, ktoré sa v súčasnosti využívajú na športovú a telovýchovnú činnosť. Park má rozlohu 5,2ha a nepravidelný pôdorys. Upravovaný bol v rokoch 1948 a 1988-1992. Rozprestiera sa východne od kaštieľa na oboch brehoch riečky Livina východne od centra obce Šišov.