Uhrovské Podhradie

Poloha

Obec leží vo východnej časti okresu v Strážovských vrchoch, na brehoch Podhradského potoka.

Najvyšší bod: Rokoš (1.009,9m).

Najnižší bod: Hladina Podhradského potoka pri výtoku z katastra obce (300m).

História obce

Dejiny obce úzko súvisia s dejinami hradu Uhrovec, ktorý sa prvýkrát písomne spomína v roku 1295 ako Castrum Vgrog. Prvá zmienka o obci pochádza z roku 1481, kedy sa uvádza ako possesio Podhradye (ďalšie názvy: 1483 Podhrade, 1598 Podhrady Nowa, 1773 Podhradie, 1808 Uhrowské Podhradí). Obec vznikla pod hradom Uhrovec, ktorému patrila. V roku 1598 mala obec richtára a 4 domy, v roku 1784 mala 18 domov, v roku 1828 mala 7 domov, v roku 1869 mala 111 obyvateľov, v roku 1880 mala 156 obyvateľov, v roku 1890 mala 163 obyvateľov, v roku 1900 mala 161 obyvateľov, v roku 1910 mala 185 obyvateľov, v roku 1921 mala 221 obyvateľov, v roku 1930 mala 231 obyvateľov, v roku 1940 mala 239 obyvateľov, v roku 1948 mala 164 obyvateľov, v roku 1961 mala 214 obyvateľov a v roku 1970 mala 153 obyvateľov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a prácou v lesoch. Začiatkom 20.storočia sa popri poľnohospodárstve živili drevorubačstvom, chovom dobytka, pálením vápna a ovocinárstvom, mnohí odchádzali na sezónne práce. V 20.storočí časť obyvateľstva pracovala v priemyselných podnikoch v Bánovciach nad Bebravou.

História osídlenia územia

Zaujímavosti v obci a okolí

Hrad Uhrovec.

Ľudová architektúra.

Pamätník SNP.

Zvonica.

Jaskyne: Čerešňová jaskyňa, Hradná jaskyňa.

MCHÚ: NPR Rokoš, PR Jedlie, PP Čerešňová jaskyňa, PP Hradná jaskyňa.

Rokoš (SKUEV0128).

CHVÚ Strážovské vrchy.

Turistické chodníky KST: 0708, 2432, 2608, 5406.