2432 (Z Uhrovského hradu do Skačian)

Orientačné miesta: Uhrovský hrad (560m) – Holý vrch (678m) – Holý vrch, výhľad (645m) – Stredná dolina (350m) – Hradištnica (305m) – Dolné Vestenice (223m) – Kríž (300m) – Varty (405m) – Tretí priehon (360m) – Veľký Zobor (290m) – Skačany (201m).

Dĺžka: 19,1km.

Čas prechodu: 5 hodín 10 minút.

Prevýšenie: Stúpanie 529m/klesanie 884m.

Farba: Modrá.

Priebeh a zaujímavosti chodníka: Chodník začína na rázcestí pod Uhrovským hradom, ktorým prechádza zelený chodník (5406) z Uhrovského Podhradia do lokality Varty. Spolu klesajú približne 100m a modrý chodník odbočuje prudko vľavo a pokračuje takmer po vrstevnici po spevnenej lesnej ceste. Na križovatke lesných ciest pokračuje stúpaním po lesnom chodníku pod Holý vrch (687,7m), kde sa pripája červený chodník (0708) z Uhrovca na chatu Homôlka. Spolu pokračujú na vrchol a klesajú severozápadným svahom na miesto s výhľadom. Tu červený chodník (0708) pokračuje rovno a modrý chodník odbočuje vľavo. Lesným chodníkom klesá po hrebeni až do ústia Strednej doliny. Spevnenou cestou prechádza ústim doliny Hradištnica, stúpa a neskôr prudšie klesá lesom nad Dolné Vestenice. Do nich schádza už po spevnenej ceste, prechádza okolo kalvárie a prichádza do centra obce. Z neho pokračuje južným smerom k rieke Nitrica a pokračuje po jej pravom brehu. Prechádza cez most a opäť vstupuje do lesa. Stúpa lesom až do sedielka a z neho klesá na lúky v lokalite Kríž. Z nej pokračuje po lúkach do lokality Varty. Asi 240m pred ňou sa opäť spája so zeleným chodníkom (5406) z Uhrovského Podradia do lokality Varty. Ďalej striedavo stúpa a klesá lesným chodníkom a prichádza do lokality Tretí priehon. Rovnako pokračuje väčšinou lúkami do lokality Veľký Zobor, odkiaľ už iba klesá na severovýchodný okraj obce Skačany. Prechádza po ulici Zoborská a Duklianska až do centra obce, kde končí.