Veľké Držkovce

Poloha

Obec leží v severozápadnej časti okresu na Podunajskej pahorkatine, na brehoch rieky Inovec.

Najvyšší bod: Bezmenná kóta v lokalite Horná Brezina na západnej hranici katastra obce v nadmorskej výške 346m.

Najnižší bod: Hladina rieky Inovec pri výtoku z katastra obce (218m).

História obce

Obec vznikla v roku 1976 zlúčením troch obcí, ktoré sú dnes miestnymi časťami.

História osídlenia územia

Miestne časti

Čuklasovce

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1352, kedy sa spomína ako Chuklaz (ďalšie názvy: 1435 Chuklas, 1598 Cwklassocz, 1773 Cžuklasowcze). Čuklasovce boli až do roku 1848 kuriálnou dedinou zemianskeho rodu Čuklasovských (Csuklasózci, Csuklaszi) a ich dedičov, neskoršie Borčických. V roku 1352 sa spomína zeman Štefan z Čuklasoviec. Iný Štefan z Čuklasoviec bol v rokoch 1514 a 1523 vo funkcii kráľovho človeka. V roku 1523 mal v obci majetky Pavol Csuklász (Čuklás) z Malých Oponíc. V nasledujúcich storočiach sa v obci spomínajú ďalšie zemianske rodiny (Borčický, Rybár, Rybárik, Maríkovský, Kvašovský, Kmetd, Ghilányi a ďalšie). V roku 1598 mala obec 18 zemianskych domov, v roku 1784 mala 30 domov a 188 obyvateľov, v roku 1828 mala 24 domov a 136 obyvateľov, v roku 1869 mala 152 obyvateľov, v roku 1880 mala 188 obyvateľov, v roku 1890 mala 169 obyvateľov, v roku 1900 mala 187 obyvateľov, v roku 1910 mala 198 obyvateľov, v roku 1921 mala 247 obyvateľov, v roku 1930 mala 266 obyvateľov, v roku 1940 mala 292 obyvateľov, v roku 1948 mala 249 obyvateľov, v roku 1961 mala 294 obyvateľov a v roku 1970 mala 314 obyvateľov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. Začiatkom 20.storočia väčšina obyvateľov pracovala ako poľnohospodárski robotníci na veľkostatkoch. V 20.storočí časť obyvateľstva pracovala v priemyselných podnikoch v Bánovciach nad Bebravou a inde.

Dolné Držkovce

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1400, kedy sa spomína ako Dersk (ďalšie názvy: 1426 Also Dersk, 1497 Drasskowecz, 1525 Derskocz, 1773 Dolne Drsskowcze). Ale už v roku 1232 sa obec spomína ako osada Filipa, syna comesa Dezidera. Obec sa až do roku 1848 vyvíjala ako kuriálna obec rodu Držkovských (Drskóczy, Draskóczi) a ich dedičov. Patrila Borčanskovcom, Čaltickovcom. V roku 1598 mala obec 22 šľachtických domov, v roku 1784 mala 31 domov, v roku 1828 mala 20 domov a 219 obyvateľov, v roku 1869 mala 220 obyvateľov, v roku 1880 mala 227 obyvateľov, v roku 1890 mala 194 obyvateľov, v roku 1900 mala 221 obyvateľov, v roku 1910 mala 251 obyvateľov, v roku 1921 mala 34 domov a 272 obyvateľov, v roku 1930 mala 294 obyvateľov, v roku 1940 mala 336 obyvateľov, v roku 1948 mala 325 obyvateľov, v roku 1961 mala 372 obyvateľov a v roku 1970 mala 400 obyvateľov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. V 16. a 17.storočí je doložené pestovanie viniča. V roku 1673 v obci žili aj hrnčiarske a kožušnícke rodiny. Doplnkovým zamestnaním obyvateľov bolo v 17. a 18.storočí vtáčnictvo (chytanie a predaj lesného a poľného vtáctva). V 17. a 18.storočí v obci žili alebo vlastnili majetky ďalšie šľachtické rodiny (Kurtdy, Krajcsi, Toman, Szakallos, Schurmann, Morvay, Dohnány). V 20.storočí časť obyvateľov pracovala v priemyselných podnikoch v Bánovciach nad Bebravou.

Horné Držkovce

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1358. V roku 1400 sa spomína ako Dersk (ďalšie názvy: 1515 Felsew Derskfalva, Kys Dersk, Felsew Dersk, 1773 Horne Drsskowcze). Vznikla pravdepodobne delením majetku rodu Držkovský a jeho dedičov a do roku 1848 sa vyvíjala ako ich kuriálna obec. V roku 1598 mala 15 domov, v roku 1784 mala 31 domov a 155 obyvateľov, v roku 1828 mala 16 domov a 146 obyvateľov, v roku 1869 mala 86 obyvateľov, v roku 1880 mala 68 obyvateľov, v roku 1890 mala 75 obyvateľov, v roku 1900 mala 90 obyvateľov, v roku 1910 mala 72 obyvateľov, v roku 1921 mala 84 obyvateľov, v roku 1930 mala 177 obyvateľov, v roku 1940 mala 201 obyvateľov, v roku 1948 mala 166 obyvateľov, v roku 1961 mala 230 obyvateľov a v roku 1970 mala 213 obyvateľov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a v 17.-18.storočí tiež hrnčiarstvom. V 17. a 18.storočí sa spomínajú v obci viaceré zemianske rodiny (Striha, Slobodník, Staňo, Váczy, Ztuparič, Redeky, Peťko a ďalšie). V 20.storočí časť obyvateľstva pracovala v priemyselných podnikoch v Bánovciach nad Bebravou.

Zaujímavosti v obci a okolí