5406 (Z Uhrovského Podhradia do lokality Varty)

Orientačné miesta: Uhrovské Podhradie (325m) – Čerešňová (340m) – Uhrovský hrad (560m) – Kňažinové lúky (820m) – Pod Čihocom (885m) – Surdov (809m) – Horné Vestenice (235m) – Nitrica-Dvorníky (235m) – Varty (405m).

Dĺžka: 11,8km.

Čas prechodu: 4 hodiny 35 minút.

Prevýšenie: Stúpanie 817m/klesanie 729m.

Farba: Zelená.

Priebeh a zaujímavosti chodníka: Chodník začína v strede obce Uhrovské Podhradie. Spolu s modrým chodníkom (2608) z lokality Vozore do Diviackej Novej Vsi pokračuje obcou juhovýchodným smerom, na jej konci modrý chodník (2608) odbočuje vľavo a zelený chodník prekonáva Podhradský potok. Kúsok za ním odbočuje z cesty doľava a pokračuje lesom stúpaním pod hrad Uhrovec. Tu je možné pokračovať po modrom chodníku (2432) do Skačian. Zelený chodník hrad Uhrovec obchádza juhozápadným smerom, prechádza okolo Hradnej jaskyne a ďalej stúpa na hrebeň. Po hrebeni prechádza okolo niekoľkých vyhliadkových miest a vystupuje do lokality Kňažinové lúky. Tu sa spája s červeným chodníkom (0708) z Uhrovca na chatu Homôlka. Spolu pokračujú už miernejším stúpaním do lokality Pod Čihocom. Červený chodník pokračuje rovno na vrch Rokoš (1.009,9m). Zelený chodník odbočuje vpravo a stúpa na vrch Veľký Čihoc (918,8m). Za vrcholom začína klesať a prechádza okolo niekoľkých vyhliadkových miest. V lokalite Surdov je možné pokračovať po žltom chodníku (8157) do Dolných Vesteníc. Zelený chodník už prudšie klesá okolo ďalšieho vyhliadkového miesta až do obce Horné Vestenice. Prechádza obcou, prekonáva hlavnú cestu a za ňou prechádza mostom cez Nitricu. Pokračuje na západný okraj obce Nitrica, miestna časť Dvorníky nad Nitricou, stáča sa juhozápadným smerom a pokračuje stúpaním poľnou cestou, neskôr lesom až do lokality Varty, kde končí. Možné je pokračovať po modrom chodníku (2432) do Skačian alebo opačným smerom cez Dolné Vestenice späť pod hrad Uhrovec.