Hradná jaskyňa – Uhrovské Podhradie (PP)

Poloha: Nachádza sa v celku Strážovské vrchy (podcelok Nitrické vrchy, časť Rokoš) v katastri obce Uhrovské Podhradie, juhovýchodne od areálu hradu Uhrovec. Je súčasťou ÚEV Rokoš (SKUEV0128).

Nadmorská výška: 556m.

Ochrana: Prírodná pamiatka bola vyhlásená v roku 1994, novelizovaná v roku 2009, kedy bola sprístupnená.

Opis: Korózno-rútivá jaskyňa s dĺžkou 11m. Nachádza sa na východnom svahu dolomitového hrebeňa. Jej priestory sú vytvorené v svetlosivých cukrovitých dolomitoch rozpúšťacou činnosťou priesakových vôd obohatených o oxid uhličitý, ako aj odrobovaním skál pozdĺž tektonickej pukliny sklonenej na severozápad. Ľavú priklonenú stenu jaskyne pokrýva až 1m hrubá vrstva vyzrážaného sintra. Jaskyňa predstavuje zvyšok systému starých podzemných chodieb, ktoré v minulosti zanikli ústupom svahu.

Prístupnosť: Jaskyňa je prístupná návštevníkom za účelom zotavenia a poznávania jej prírodných a historických hodnôt.