Borčany

Poloha

Obec leží na Podunajskej pahorkatine pri riečke Livina pri južnej hranici okresu. Obcou preteká riečka Višňová.

Najvyšší bod: Bod v lokalite Diely u Pečeňan na severnej hranici katastra obce v nadmorskej výške 234m.

Najnižší bod: Hladina rieky Livina pri výtoku z katastra obce (183m).

História obce

Obec sa spomína už v roku 1113 v Druhej zoborskej listine kráľa Kolomana ako Borscan (ďalšie názvy: 1208 Bursix, 1417 Barchan, Borchan, 1513 Borczan, 1773 Borczany, 1920 Borčany). Ohraničený chotár obce sa spomína v roku 1208. Patrila nitrianskemu biskupstvu, neskôr miestnym zemanom. V roku 1417 sa spomína Mikuláš z Borčian, prvý písomne doložený predok rodu Borčanských. V roku 1646 Ján Borčáni-Borčanský predal zvyšok svojich majetkov v obci Judite Ujfalušiovej a Ladislavovi Zayovi. V roku 1714 boli majiteľmi obce Katarína Šándorová a Jozef Kubáni. V roku 1831 zasiahla obec cholera, v rokoch 1934 a 1946 povodeň. V minulosti obec tvorili dve samostatné obce: Malé Borčany a Veľké Borčany, ktorých chotár delil potok Višňová. Obce sa zlúčili v roku 1892. V roku 1598 mala obec 8 domov. V roku 1608 obec spustla, obyvatelia ju opustili. V roku 1784 mala obec 11 domov, 10 rodín a 103 obyvateľov, v roku 1828 mala 10 domov a 102 obyvateľov, v roku 1869 mala 175 obyvateľov, v roku 1880 mala 155 obyvateľov, v roku 1890 mala 176 obyvateľov, v roku 1900 mala 204 obyvateľov, v roku 1910 mala 205 obyvateľov, v roku 1921 mala 212 obyvateľov, v roku 1930 mala 269 obyvateľov, v roku 1940 mala 295 obyvateľov, v roku 1948 mala 313 obyvateľov, v roku 1961 mala 339 obyvateľov a v roku 1970 mala 346 obyvateľov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. V 20.storočí pracovala časť obyvateľov v priemyselných závodoch v Bánovciach nad Bebravou a v Partizánskom. Do roku 1992 bola obec miestnou časťou obce Rybany. Opatrením p1/c24/1992 účinným od 1.2.1992 sa osamostatnila.

História osídlenia obce

Zaujímavosti v obci a okolí

Kostol svätého Gála, opáta.