Podlužany

Podlužany

Poloha

Obec leží pri západnej hranici okresu na severnom okraji Podunajskej pahorkatiny. Leží v blízkosti rieky Bebrava.

Najvyšší bod: Vysoká (500,4m).

Najnižší bod: Hladina Bebravy pri výtoku z katastra obce (208m).

História obce

Obec sa spomína v roku 1295 ako Polluzsan (ďalšie názvy: 1388 Podlusan, 1389 Podlusany). Patrila panstvu Uhrovec, neskôr časť rodine Zognerovcov. V roku 1496 dostala ako jediná obec v panstve trhové právo a bola povýšená na mestečko. Mohli sa tu konať dva jarmoky ročne. Trhové právo bolo na veľké protesty Bánoviec zrušené v roku 1506. Na prelome 17. a 18.storočia mal vodca protihabsburgského povstania František II. Rákoci nad obcou svoj hlavný stan, odkiaľ riadil boje v okolí Bánoviec nad Bebravou a Trenčína. V roku 1598 mala obec 51 domov, v roku 1784 mala 64 domov, v roku 1828 mala 48 domov, v roku 1869 mala 531 obyvateľov, v roku 1880 mala 516 obyvateľov, v roku 1890 mala 522 obyvateľov, v roku 1900 mala 591 obyvateľov, v roku 1910 mala 672 obyvateľov, v roku 1921 mala 686 obyvateľov, v roku 1930 mala 789 obyvateľov, v roku 1940 mala 897 obyvateľov, v roku 1948 mala 1.033 obyvateľov, v roku 1961 mala 1.094 obyvateľov a v roku 1970 mala 1.043 obyvateľov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. V 19.storočí tu pracovali dve pálenice a od roku 1835 cukrovar. Dal ho vybudovať Karol Zay a bol prvým cukrovarom v Trenčianskej župe. Vyhorel a na jeho mieste postavili v roku 1868 liehovar, ktorý bol v prevádzke do roku 1952. V roku 1914 bola sprevádzkovaná úzkokoľajná železnica z Horných Ozoroviec, cez Podlužany až do Timoradze. V 20.storočí časť obyvateľstva pracovala v priemyselných podnikoch v Bánovciach nad Bebravou, Prievidzi a pri melioračných prácach. V dnešnom chotári obce boli pôvodne tri osady, dvoje Podlužany a Zlobina. Pôvodne samostatná obec Zlobina sa spomína v roku 1389 ako Slobina. V roku 1828 bola úplne opustená. V jej chotári ostal iba panský majer, neskôr tam JRD vybudovalo dobytkársku farmu a je tam ťažba dolomitu so stavebnou výrobou. V 60.rokoch 20.storočia tu krátko bola chovateľská stanica koní Štátneho plemenárskeho ústavu z Topoľčianok.

História osídlenia územia

Územie obce bolo osídlené už v medenej dobe (eneolit) z obdobia 4.400 p. n.l. – 2.300 p. n.l. bolo tu odkryté sídlisko z okruhu badenskej kultúry (kultúra s kanelovou keramikou).

Zaujímavosti v obci a okolí

Kostoly: Evanjelický, Svätého Imricha.

Kríž severne od obce.

Pamätná tabuľa padlým hrdinom SNP.

Pamätník obetiam vojen.

Rákociho dub.

PR Ľutovský Drieňovec.

Kňaží stôl (SKUEV0275).

CHVÚ Strážovské vrchy.

Turistické chodníky KST: 5410.