Malá Hradná

Poloha

Obec leží pri severozápadnej hranici okresu v blízkosti Hradnianského potoka.

Najvyšší bod: Južný svah bezmenného vrchu v západnej časti katastra obce v nadmorskej výške 340m.

Najnižší bod: Hladina Hradnianskeho potoka pri výtoku z katastra obce (228m).

História obce

Jadro pôvodne nerozdelenej obce Horná Hradná, spomínanej v roku 1329 ako územie s kamenným kostolom a hradom Garadna pod názvom Garadna Superior (ďalšie názvy: 1332 Granna, 1439 Kys Hradna, 1773 Mala Hradna). Patrila rodine Pogáňovcov, neskôr panstvu Trenčín. V roku 1598 mala obec 11 domov, v roku 1784 mala 31 domov, v roku 1828 mala 32 domov, v roku 1869 mala 280 obyvateľov, v rokoch 1880 a 1890 mala 271 obyvateľov, v roku 1900 mala 302 obyvateľov, v roku 1910 mala 339 obyvateľov, v roku 1930 mala 517 obyvateľov, v roku 1940 mala 574 obyvateľov, v roku 1948 mala 593 obyvateľov, v roku 1961 mala 666 obyvateľov a v roku 1970 mala 665 obyvateľov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a ovocinárstvom. Začiatkom 20.storočia pracovali ako roľníci a poľnohospodárski robotníci na veľkostatku. Rozvinuté bolo tkáčstvo a výšivkárstvo. Začiatkom 20.storočia boli obyvatelia roľníkmi a poľnohospodármi na veľkostatkoch. V 20.storočí časť obyvateľstva pracovala v priemyselných podnikoch v Bánovciach nad Bebravou a Svinnej.

História osídlenia územia

Miestne časti

Kochnáč

Osada sa spomína v roku 1329 ako Kohnad (ďalšie názvy: 1493 Kohna, 1598 Kochnaczoch). Patrila zemianskym rodinám, neskôr panstvu Bánovce-Trenčín, ktoré tu malo svoj majer. V roku 1598 mala obec 5 domov, v roku 1828 mala 2 domy, v roku 1851 bola už majerom.

Malá Hradná

Zaujímavosti v obci a okolí

Kostol svätého Vavrinca, diakona.

Príkostolný cintorín.