Kostol svätého Vavrinca, diakona v Malej Hradnej

Národná kultúrna pamiatka Kostol a príkostolný cintorín vyhlásená v roku 2020. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Kostol. Rímsko-katolícky farský Kostol svätého Vavrinca, diakona. Bol postavený z tradície hradu (veľkomoravský hrad stál nad obcou, spomínaný bol v roku 1329 pod názvom Garadna, dnes už nejestvuje). Kamenný gotický kostol na románskych základoch z 12. alebo 2.polovice 13.storočia. Upravovaný bol v 17.storočí. Rozšírený a barokovo upravený bol v 18.storočí. Z toho obdobia sú aj plastiky v interiéri a krstiteľnica. Veža upravená v roku 1894. Ďalšie úpravy v 30.-40.rokoch 20.storočia, v 60. a 80.rokoch 20.storočia a v roku 2016. Jednoloďová jednovežová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s polygonálnym záverom. Rokokové zariadenie. Hlavný oltár barokový, renesančná Pieta zo 17.storočia, monštrancia z roku 1715, trnavské zvony z rokov 1700 a 1719, slnečné hodiny z 18.storočia, kamenná klasicistická krstiteľnica. Nachádza sa juhozápadne od centra obce. Z kostolného návršia sú pekné výhľady na Bánovskú pahorkatinu a okolité pohoria.

Príkostolný cintorín. Zaniknutý stredoveký príkostolný cintorín z 13.-14.storočia okolo kostola. Zanikol v 18.-19.storočí. Upravovaný bol v 2.polovici 20.storočia. Má nepravidelný pôdorys.