Krivoklát

Poloha

Obec leží v Bielych Karpatoch v Krivoklátskej doline, na brehoch Krivoklátskeho potoka.

Najvyšší bod: Juhozápadný predvrchol Bieleho vrchu (819,0m) s nadmorskou výškou 785m.

Najnižší bod: Hladina Krivoklátskeho potoka pri výtoku z katastra obce (315m).

História obce

Obec sa prvýkrát písomne spomína v roku 1439 ako possesio Kriwokla (ďalšie názvy: 1470 Kryuoklath, 1475 Crywoklath, 1773 Krivoklad, Kriwoklad, 1786 Kriwoklad, 1808 Krivoklad, Křiwoklát, Krywoklát, 1863-1882 Krivoklát, 1888-1902 Lrivoklat, 1907-1913 Széppatok, 1920 Krivoklát). Bola pravdepodobne založená v 1.polovici 15.storočia na zákupnom práve. Patrila panstvu Vršatec. V roku 1598 mala 12 domov, v roku 1720 tu bol panský majer, v roku 1784 mala 41 domov a 293 obyvateľov, v roku 1828 mala 47 domov, v roku 1869 mala 318 obyvateľov, v roku 1880 mala 337 obyvateľov, v roku 1890 mala 332 obyvateľov, v roku 1900 mala 340 obyvateľov, v roku 1910 mala 340 obyvateľov, v roku 1921 mala 348 obyvateľov, v roku 1930 mala 394 obyvateľov, v roku 1940 mala 426 obyvateľov, v roku 1948 mala 388 obyvateľov, v roku 1961 mala 509 obyvateľov a v roku 1970 mala 522 obyvateľov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a odchádzali na sezónne práce. V obci bola už začiatkom 19.storočia píla, mlyn a pálenica. V rokoch 1944-1945 pôsobili v chotári obce partizáni. V 20.storočí pracovali obyvatelia v priemyselných závodoch v Ilave, Dubnici nad Váhom, Trenčianskej Teplej a Nemšovej.

História osídlenia územia

Nález bronzovej ružicovej spony z mladej bronzovej doby (mladšia bronzová doba) z obdobia 1.200 p. n.l. – 1.000 p. n.l. Spona je dlhá 37cm a váži 727g. Okrem piatich veľkých ružíc, podľa ktorých bola nazvaná, je ozdobená motívom v podobe vtáčikov, krúžkami a príveskami v tvare vŕbových listov. Spona patrí medzi unikátne nálezy bronzovej doby a používala sa zrejme iba pri mimoriadnych príležitostiach. Zdobila azda telo významného náčelníka v období na rozhraní 11.-10.storočia p. n.l. Sponu našiel 29.4.1940 žiak ľudovej školy, ktorý pásol ovce nad obcou. Spod skaly vybral skvostnú, neobyčajne veľkú bronzovú sponu.

Sídlisko púchovskej kultúry z obdobia 200 p. n.l. – 200 (stredná laténska doba, mladá laténska doba a rímska doba).

Zaujímavosti v obci a okolí 

Kríže: Na hornom konci, V obci.

Doliny: Bolešovská dolina, Krivoklátska dolina.

MCHÚ: PR Drieňová, PP Dračia studňa, PP Krivoklátska tiesňava, PP Krivoklátske lúky.

Pramene a studničky: Studnička v Krivoklátskej tiesňave, Prameň Krivoklátskeho potoka, Studnička nad rozhľadňou.

Kozie rohy.

ÚEV: Krivoklátske bradlá (SKUEV0373), Krivoklátske lúky (SKUEV0372).

CHKO Biele Karpaty.

Cyklotrasy: 5306.

Lesnícky náučný chodník Bolešov – Krivoklát.

Rozhľadňa Krivoklát.

Turistické chodníky KST: 5588.