Kaplnka Božieho milosrdenstva v Ladcoch

Kaplnka Božieho milosrdenstva v Ladcoch

Kamenná kaplnka bola postavená v skalnom sanktuáriu na vrchu Butkov (764,6m) v rokoch 2015-2016. Kaplnku požehnal 21.5.2016 žilinský diecézny biskup Mons. Tomáš Galis. Základný kameň pochádza z hrobu svätej Faustíny. Kaplnku projektoval Ing. Arch. Milan Kopálka z Terchovej. Svojim tvarom pripomína malú jaskyňu, v ktorej je oltár. Nachádzajú sa v nej dva keramické reliéfy: Ježiša v presbytériu a Matky Božej rozväzujúcej uzly, ktorý sa nachádza pri vchode vpravo. Na reliéfe anjel podáva Matke Božej dlhý pás zamotaných uzlov, ona ich rozväzuje a púšťa z rúk celkom hladkú stuhu, ktorú zachytáva druhý anjel. Matka Božia má pod nohami mesiac a ľavou nohou drví hlavu hada. Nad výjavom sa vznáša biela holubica. Celkom dole vidíme iného bieleho anjela, ktorý sprevádza pútnika na horu Butkov. Reliéfy vytvorila výtvarníčka Kateřina Pavlicová z Ostravy. Ďalej sú tu relikvie mladých svätcov ako aj relikvia nazaretského domčeka, v ktorom žila Svätá rodina. Kaplnka Božieho milosrdenstva a celé skalné sanktuárium sa nachádzajú v katastri obce Ladce.