Kríž na hore Butkov v Ladcoch

Kríž na hore Butkov v Ladcoch

Biely monumentálny kríž bol postavený v roku 2013. Jeho postavenie inicioval páter Elias Vella, exorcista z Malty, ktorý bol inšpirovaný víziou kríža na hore Butkov. Kríž je zasadený do skaly. Spolu so skalou, na ktorej stojí má výšku 12m, z toho kríž je vysoký 8,5m. V srdci kríža je uložená mimoriadne vzácna relikvia dreva Svätého kríža. V skale kríža je umiestnená ďalšia vzácna relikvia v podobe kúska skaly z Golgoty, ktorá sa uvoľnila pri poslednej renovácii otvoru, v ktorom bol osadený kríž Ježiša Krista pri jeho ukrižovaní. Na druhej strane skaly nesúcej kríž je na žulovej doske upevnená modlitba. Kríž požehnal 14.9.2013 sám páter Elias Vella. V noci je osvetlený. Nachádza sa v Skalnom sanktuáriu Božieho milosrdenstva na vrchu Butkov (764,6m) v nadmorskej výške 584m v katastri obce Ladce.