Pamätník svätého Jána Pavla II. v Ladcoch

Pamätník svätého Jána Pavla II. v Ladcoch

Pamätník svätého Jána Pavla II. bol postavený v roku 2014. Tvorí ho mohutná skala, na ktorej je obraz svätca vytvorený technológiou nanotlače na sklo, ktorá je odolná voči poveternostným vplyvom. Obraz dal v Poľsku vyrobiť pán Bronislav Brózda. Nad ním je jeho posolstvo Slovákom: „Nebojte sa.“ Pod obrazom v skale je relikviár, ktorý obsahuje úlomok skaly z lomu v Krakove, kde kedysi pracoval a niektoré jeho osobné predmety (škapuliar a kópia obrazu Kalvárskej Panny Márie). Novým prvkom sú tri balvany so žulovými tabuľkami s odkazom na Starý a Nový zákon ako aj na pamiatku svätcov Cyrila a Metoda. Za pamätníkom sú umiestnené kamene so žulovými tabuľami s výrokmi svätého Jána Pavla II.: „Totus Tuus Maria!“ (Celý Tvoj Mária) a „Totus Tuus Amen!“ (Celý Tvoj Amen). Na zadnej strane pamätníka sa nachádza modlitba o vyprosenie milosti na príhovor pápeža, svätého Jána Pavla II. Pamätník posvätil 21.júna 2014 Stanislaw kardinál Dziwisz z Krakova. Nachádza sa v Skalnom sanktuáriu Božieho milosrdenstva na vrchu Butkov (764,6m) v katastri obce Ladce.