Kozie rohy – Krivoklát

Kozie rohy – Krivoklát

Skalný útvar Kozie rohy je sústava niekoľkých skalných brál s výškou do 20m, ktoré sú pokračovaním Vršatských bradiel. Z geotektonického hľadiska ide o súčasť bradlového pásma, pravdepodobne ide o jeho kysuckú časť. Pri terénnej obhliadke bol zistený výskyt nasledovných hornín: krionidné vápence, hľuznaté vápence, rohovcové vápence. Ide o horniny vytvorené v období mezozoika (druhohory), presnejšie stredné a mladšie mezozoikum (jura, krieda). V minulosti sa z týchto vápencov pálilo vápno pre potreby miestneho obyvateľstva. Skalný útvar Kozie rohy sa nachádza západne od obce Krivoklát nad cestou, po ktorej prechádza Lesnícky náučný chodník Bolešov – Krivoklát, zelený turistický chodník (5588) ako aj zelená cyklotrasa (5306). Nachádza sa juhozápadne od horárne v lokalite Chrástková. Skalný útvar je prístupný z tejto spevnenej cesty z obcí Bolešov alebo Krivoklát.