Slatina nad Bebravou

Poloha

Obec leží v severnej časti okresu v Strážovských vrchoch na brehoch rieky Bebrava.

Najvyšší bod: Tlstá hora (657,0m).

Najnižší bod: Hladina Bebravy pri výtoku z katastra obce (268m).

História obce

Prvá písomná zmienka z roku 1332, kedy  sa spomína miestny farár Josephus de Salatna (ďalšie názvy: 1389 Slatyna, 1439 Zlatzina, 1477 Zlathyna, 1481 Nagh Zlathyna, 1598 Nagy Zlatina, 1773 Welka Slatina, 1927 Slatina nad Bebravou. Obec ale vznikla skôr, pretože tu už vtedy stál kostol a obec bola sídlom fary. Patrila panstvu Uhrovec, neskôr panstvu Beckov a rodinám Bánfi a Záblatský. Neskôr patrila panstvu Zay. V roku 1536 žilo v obci asi 30 sedliackych rodín a niekoľko rodín želiarov. V roku 1598 mala obec mlyn a 45 domov, v roku 1720 mala 12 rodín, v roku 1784 mala 60 domov, 69 rodín a 452 obyvateľov, v roku 1828 mala 49 domov, v roku 1869 mala 455 obyvateľov, v roku 1880 mala 494 obyvateľov, v roku 1890 mala 479 obyvateľov, v roku 1900 mala 571 obyvateľov, v roku 1910 mala 691 obyvateľov, v roku 1921 mala 668 obyvateľov, v roku 1930 mala 593 obyvateľov, v roku 1940 mala 557 obyvateľov, v roku 1948 mala 499 obyvateľov, v roku 1961 mala 608 obyvateľov, v roku 1970 mala 582 obyvateľov, v roku 1987 mala 660 obyvateľov a v roku 2001 mala 508 obyvateľov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a rybolovom. V 18.storočí tu pracovala papiereň a pivovar a v 19.storočí pálenica. Začiatkom 20.storočia bolo v obci rozvinuté pasienkárstvo, drevorubačstvo a ovocinárstvo. Obyvatelia odchádzali aj na sezónne práce, mnohí sa vysťahovali. V 20.storočí časť obyvateľov pracovala v priemyselných závodoch v Bánovciach nad Bebravou. Súčasťou obce je i pôvodne samostatná obec Kabátova Lehota, ktorá sa spomína v roku 1388 ako Cabatna Lehota. Patrila panstvu Uhrovec.

História osídlenia obce

Zaujímavosti v obci a okolí

Kaplnka pred obcou.

Kostoly: Evanjelický, Svätej Alžbety Uhorskej.

Pamätníky, pomníky a pamätné miesta: Obetiam 1.svetovej vojny, Padlým v SNP.

PR Udrina.

ÚEV: Baské (SKUEV0274), Kňaží stôl (SKUEV0275).

CHVÚ Strážovské vrchy.

Náučný chodník Slatinským krasom.

Turistické chodníky KST: 2449.