Zvonica v Slatinke nad Bebravou

Zvonica v Slatinke nad Bebravou

Murovaná prízemná stavba ľudového charakteru z polovice 19.storočia. Má štvorcový pôdorys a je zastrešená ihlanovou strechou pokrytou plechovou krytinou. Pod strechou sú umiestnené štyri oblúkové zvukové okná. Fasády sú hladké s lizénovým rámovaním. V štítovom zvukovom okne je umiestnený kríž s ukrižovaným Ježišom Kristom. Zvonica sa nachádza v centre Slatinky nad Bebravou pri obecnom úrade. Prechádza okolo nej žltý turistický chodník (8138) na chatu Homôlka.