8138 (Zo Slatinky nad Bebravou na chatu Homôlka)

Orientačné miesta: Slatinka nad Bebravou (270m) – Lažtek (495m) – Uhliská (825m) – Baske, tur.chata (950m) – Zrázový vrch (800m) – Na Hlbokom (420m) – Bežákovci (bus. 390m) – Dolná Poruba (420m) – Chata Homôlka (765m).

Dĺžka: 17,4km.

Čas prechodu: 5 hodín 25 minút.

Prevýšenie: Stúpanie 1.059m/klesanie 562m.

Farba: Žltá.

Priebeh a zaujímavosti chodníka: Chodník začína v Slatinke nad Bebravou pri hlavnej ceste prechádzajúcej južným okrajom obce. Pokračuje obcou severným smerom okolo zvonice a obecného úradu proti toku riečky Slatinka. Na jej konci vstupuje do lesa a stúpa po spevnenej ceste malou dolinkou až do jej záveru v lokalite Lažtek. Pred ňou sa na malom úseku spája s Náučným chodníkom Slatinským krasom. Stáča sa vľavo pokračuje po spevnenej ceste, ale po približne 170m odbočuje kolmo doprava. Pokračuje prudším stúpaním do lokality Uhliská, kde končí modrý chodník (2449) z Krásnej Vsi, Dubničky a Uhrovca. Žltý chodník stále stúpa po spevnenej ceste bočným svahom vrchu Baske (954,9m) na jeho vrchol, kde sa nachádza chata. Tu sa spája s modrým chodníkom (2423b) z chaty Homôlka do Omšenia, Trenčianskych Teplíc a až ku chate pod Ostrým vrchom, spolu pokračujú hrebeňom a následne klesajú pod Zrázový vrch (829,0m) do rovnomennej lokality, kde sa rozchádzajú. Žltý chodník následne spočiatku prudko, neskôr už miernejšie klesá do lokality Za Hlbokou, kde sa pripája zelený chodník (5132) z Dolnej Poruby na chatu Homôlka. Spolu schádzajú na hlavnú cestu do obce, pokračujú doprava a stúpajú obcou do jej centra ku Kostolu svätého Martina, Biskupa z Tours. Zelený chodník (5132) tu začína. Žltý chodník stúpa obcou na jej horný koniec a na otoči autobusu pokračuje prudko vpravo okolo prístrešku a začína stúpať po poľnej ceste a v závere cez les do svahov vrchu Homôlka (906,6m). V závere prechádza popod vleky, prechádza cez hlavnú cestu a končí pri chate Homôlka. Od chaty je viac možností pokračovať po turistických chodníkoch. Po červenom (0708) cez vrch Rokoš (1.009,9m) do Uhrovca, po modrom (2423a) do Hornej Poruby a Dubnice nad Váhom, mestskej časti Prejta, po modrom (2423b) cez Trenčianske Teplice na chatu pod Ostrým vrchom, alebo po zelenom chodníku (5132) do Dolnej Poruby.